.RU

213. Які з названих гормонів виробляються підшлунковою залозою? - 1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?


213. Які з названих гормонів виробляються підшлунковою залозою?


1.*Глюкагон
2. Тироксин
3. Гідрокортизон
4. Норадреналин

214. Основна роль внутрішньосекреторної частини підшлункової залози проявляється в регуляції:


1*Вуглеводного обміну
2. Жирового
3. Білкового
4. Фосфорно-кальцієвого

215. Які органи стикаються з передньою поверхнею правої надниркової залози?


1.*Дванадцятипала кишка
2. Підшлункова залоза
3. Шлунок
4. Аорта

216. Які органи стикаються з передньою поверхнею лівої надниркової залози?


1.*Шлунок
2. Дванадцятипала кишка
3. Підшлункова залоза
4. Аорта

217. Які з названих гормонів виробляються щитоподібною залозою?


1.*Тироксин
2. Адреналін
3. Гідрокортизон
4. Норадреналин

218. У якій з ділянок надниркових залоз виділяється гідрокортизон?


1.*Пучкова зона
2. Клубочковая зона
3. Сітчаста зона
4. Мозкова речовина

219. Основна роль прищитоподібних залоз проявляється в регуляції:


1.*Фосфорно-кальцієвого
2. Вуглеводного обміну
3. Жирового
4. Білкового

220. У якій з ділянок надниркових залоз виділяється альдостерон?


1*Клубочковая зона
2. Сітчаста зона
3. Пучкова зона
4. Мозкова речовина

221. У якій з ділянок надниркових залоз виділяється адреналін?


1.*Мозкова речовина
2. Клубочковая зона
3. Сітчаста зона
4. Пучкова зона

222. Які з названих утворень стикаються з медіальним краєм лівої надниркової залози?


1.*Аорта
2. Нижня порожня вена
3. Шлунок
4. Підшлункова залоза

223. Основна роль загруднинної залози проявляється в регуляції:


1.*Вуглеводного обміну, фосфорно-кальцієвого
2. Жирового, білкового
3. Вуглеводного обміну
4. Фосфорно-кальцієвого

224. Основна роль щитоподібної залози проявляється в регуляції:


1.*Фосфорно-кальцієвого
2. Жирового
3. Білкового
4. Вуглеводного обміну

225. Де розташовується щитоподібна залоза?


1.*На рівні гортані й верхнього відділу трахеї
2. На рівні стравоходу й трахеї
3. На рівні м'язів , що лежать вище під'язичної кістки
4. На рівні біфуркації трахеї

226. Поперечний розмір щитоподібної залози в дорослого досягає:


1.*50-60 мм
2. 30-40 мм
3. 30-50 мм
4. 40-60 мм

227. Якими гілками зовнішньої сонної артерії кровопостачається щитподібна залоза?


1.*Двома верхніми щитоподібними артеріями
2. Двома нижніми щитоподібними артеріями
3. Трьома верхніми щитоподібними артеріями
4. Однією Верхньою щитоподібною артерією

228. Венозна кров від щитоподібної залози відтікає:


1.*По верхніх і середніх щитоподібних венах у внутренюю яремну вену
2. По верхніх щитоподібних венах у внутрішню яремну вену
3. По нижніх щитоподібних венах у внутрішню яремну вену
4. По нижній щитовидній вені у внутрішню яремну вену

229. Нерви щитоподібної залози походять із:


1.*Шийних вузлів правого й лівого симпатичних стовбурів і блукаючого нерва
2. Шийних вузлів правого й лівого симпатичних стовбурів
3. Шийних вузлів лівого симпатичного стовбура й диафрагмального нерва
4. Шийних вузлів правого симпатичного стовбура й диафрагмального нерва

230. Скільки звичайно буває прищитоподібних залоз?


1.*4
2.2
3.6
4.8

231. Де розташовуються прищитоподібні залози?


1.*На задній поверхні бічних часток щитоподібних залоз
2. На передній поверхні бічних часток щитоподібних залоз
3. На бічних поверхнях бічних часток щитоподібних залоз
4. На передне-боковых поверхнях бічних часток щитоподібних залоз

232. У якому віці загруднинна залоза досягає найбільшого розміру?


1.*Від 3 до 20 років
2. Від 1 до 10 років
3. Від 10 до 20 років
4. Від 3 до 10 років

233. Де розташовується загруднинна залоза?


1.*У передній частині верхнього середостіння
2. У передній частині нижнього середостіння
3. У задній частині верхнього середостіння
4. У передній частині нижнього середостіння

234. Які частки розрізняють у загруднинній залозі?


1.*Праву й ліву
2. Верхню й нижню
3. Передню й задню
4. Передне-верхнюю й задне-нижнюю

235. До чого прилягає задня поверхня загруднинної залози?


1.*До трахеї
2. До грудини
3. До перикарда
4. До плеври

236. Де перебуває нижня границя загруднинної залози в дорослих?


1.*Відповідає III ребру
2. Відповідає V ребру
3. Відповідає IV ребру
4. Відповідає II ребру

237. Що відбувається у загруднинній залозі в період інволюції?


1.*Заміщається жировою й сполучною тканиною
2. Заміщається жировою тканиною
3. Заміщається сполучною тканиною
4. Заміщається єпителиальной тканиною

238. З якої речовини складається паренхіма часточок загруднинної залози?


1.*Коркової й мозкової
2. Мозкової
3. Коркової
4. Клубочкової зони

239. Тимус кровоснабжається від:


1.*Від всіх названих нижче судин
2. Внутрішньої грудної артерії
3. Дуги аорти
4. Від плечеголовного стовбура

240. У які венозні судини відбувається відтік крові від тимуса?


1.*У плечеголовные й у внутрішні яремні вени
2. У підключичні вени
3. У внутрішні грудні вени
4. У плечеголовные вени

241. Які частки розрізняють у гіпофізі?


1.*Передню й задню
2. Задню
3. Верхню
4. Верхню й нижню

242. Де лежить гіпофіз?


1.*У ямці турецького сідла
2. Спереду від турецького сідла
3. За турецьким сідлом
4. Збоку від турецького сідла

243. До 20-літнього віку маса гіпофіза досягає максимуму й дорівнює:


1.*530-560 мг
2. 430-470 мг
3. 450-500 мг
4. 570-590

244. Із чим зв'язаний придаток мозку за допомогою гипофизарной ніжки?


1.*З головним мозком, із сірим горбом, з лійкою
2. З мозочком і довгастим мозком
3. Зі спинним і довгастим мозком
4. З мозочком і середнім мозком

245. Чим кровоснабжається гіпофіз?


1.*Верхньою й нижньою гіпофізарними артеріями
2. Верхньою й середньою гіпофізарними артеріями
3. Передньою й задньою гіпофизарними артеріями
4. Передньою й нижньою гіпофизарними артеріями

246. Якими нервовими волокнами забезпечується гіпофіз?


1.*Симпатичними
2. Чутливими й руховими
3. Симпатичними й парасимпатическими
4. Симпатичними й чутливими

247. Назва жіночих статевих гормонів:


1.*Эстроген
2. Гонадотропін
3. Вазопрессин
4. Окситоцин

248. Як називаються чоловічі статеві гормони?


1.*Андроген
2. Фолікулін
3. Прогестерон
4. Естроген

249. У прийомне відділення лікарні привезли хвору, яка втратила свідомість на вулиці. При обстеженні виявлений запах ацетону з рота. Який попередній діагноз можна поставити?


1.*Діабетична кома
2. Печінкова кома
3. Уремічна кома
4. Цироз печінки

250. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті,


які з’явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному


обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л.


Захворювання якої ендокринної залози у хворої?


1.*Підшлункової
2. Щитоподібної
3. Статевих
4. Надниркових
5. Епіфіза

251. Хворої 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти, порадили звернутись до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими симптомамаи?


1.*Щитоподібної
2. Підшлункової
3. Статевих
4. Надниркових
5. Епіфіза

252. Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дає подібні симптоми?


1.*Гіпофіза
2. Щитоподібної
3. Статевих
4. Надниркових
5. Епіфіза

253. До лікаря - ендокрінолога звернулася мати дівчинки 9 років зі скаргами на збільшення молочних залоз, кров’яністі виділення з піхви, посиленного росту волосся на тілі та навколо зовнішніх статевих органів. Яка з ендокрінних залоз вражена (що гальмує передчасне статеве визрівання)?


1.*Epiphysis cerebri
2. Hypophysis cerebri
3. Gl. thyroidea
4. Gl. suprarenalis
5. Gl. parathyroidea

254. В положенні на спині у шостимісячного хлопчика задуха. Пальпаторно на передній стінці трахеї до яремної вирізки груднини визначається опухолеподібне утворення, що прямує в переднє середостіння. Який орган може здавливати?


1.*Загруднинна залоза
2. Щитоподібна залоза
3. Прищитоподібні залози
4. Притрахеальні лімфатичні вузли
5 .Притрахеальні лімфатичні вузли

255. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?


1.*Гіпофіз
2. Загруднинна залоза
3. Епіфіз
4. Щитоподібна залоза
5. Надниркова залоза

256. При лабораторному дослідженні в крові хворого 56 р. визначено підвищення рівня цукру. Яка з ендокринних залоз уражена?


1.*Рancreas
2. Glandula supraкenalis
3. Glandula thyroidea
4. Glandula parathyroidea
5. Glandula pineale

257. У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?


1.*Прищитоподібної залози
2. Шишкоподібного тіла
3. Гіпофіза
4. Статевих залоз
5. Надниркових залоз

258. Хвора К. звернулася до лікаря із скаргами на тремор пальців рук та всього тіла, м’язову слабкість, серцебиття, порушення сну, схуднення при підвищеному апетиті. Симптоми захворювання якої із залоз внутрішньої секреції спостерігаються?


1.*Щитоподібної
2. Підшлункової
3. Гіпофіза
4. Надниркової
5. Епіфіза

259. У дівчинки 10 років під час клінічного обстеження виявлені ознаки передчасного статевого дозрівання. Зниження функції якої ендокринної залози могло стати причиною цього явища?


1.*Епіфізу
2. Щитоподібної залози
3. Прищитоподібної залози
4. Загруднинної залози
5. Мозкової речовини надниркових залоз

260. Хворій. 30 р., лікар виставив діагноз: нецукровий діабет. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов‘язано?


1.*Гіпофізу
2. Щитоподібної
3. Статевих
4. Надниркових
5. Епіфіза 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.