.RU

Тематика семінарських занять

Тематика семінарських занять


Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною тематикою

Для Модуля І: Історія України у середні віки (до середини ХVІІ ст.)


Заняття 1: Русь-Україна у ІХ – першій половині ХV ст.: основні віхи розвитку (2 год)

 1. Східні слов’яни у VІІІ - ІХ ст .

 2. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку Київської Русі.

 3. Руська православна церква в політичній системі держави.

 4. Галицько-Волинське князівство

Заняття 2: Основні тенденції розвитку українських земель у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. (2 год)

 1. Тенденції політичного та економічного розвитку українських земель

у ХІV-ХVІ ст.

 1. Соціально-економічні процеси у ХІV-ХVІ ст.

 2. Церковне життя України в ХVІ ст. Братства.

 3. Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі.

Заняття 3:проміжний модуль (17 жовтня)

Для Модуля ІІ: Історія України у новий час


Заняття 4-5: Українська національно-визвольна війна середини ХVІІ ст. (4 год)

 1. Причини та передумови визвольних змагань.

 2. Основні етапи воєнних дій в 1648-1657 роках.

 3. Соціально-економічні та державні перетворення під час революції.

 4. Громадянська війна 1658-1663 рр. та її політичні наслідки.

 5. Руїна. Гетьманство П.Дорошенка

Заняття 6: Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІст.: основні напрямки розвитку (2 год)

 1. Україна в першій чверті ХVІІІ ст.

 2. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини.

 3. Етапи ліквідації автономії України.

 4. Гайдамацький рух в Правобережній Україні.

Заняття 7: Українські землі у ХІХ – на початку ХХ ст. (2 год)

 1. Національне відродження І пол. ХІХ ст.: основні форми та дії.

 2. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської та Західної України: порівняльний аспект.

 3. Відмінності і спільні риси у суспільному житті Наддніпрянської та Західної України.

 4. Політизація національного руху в к.ХІХ- на поч.ХХ ст.

Заняття 8:проміжний модуль (21 листопада)

Для Модуля ІІІ: Історія України у новітній час


Заняття 9: Українська національна революція 1917-1920 рр. (2 год)

 1. Лютнева революція в Росії та її вплив на суспільно-політичний рух в Україні.

 2. Універсали Центральної Ради і побудова демократичного суспільства.

 3. Внутрішня і зовнішня політика Гетьманату П.Скоропадського.

 4. Директорія і її зв’язки з ЗУНР.

 5. Політична ситуація в Україні в 1919-1920 рр.

Заняття 10: УРСР в міжвоєнний період (2 год)

 1. Причини переходу більшовицької влади до НЕПу.

 2. Політика коренізації: досягнення та недоліки.

 3. Духовне життя українського суспільства в 1920-і роки.

 4. Сталінський “соціалізм”: демонтаж НЕПу, терор,

наступ на українську культуру.
Заняття 11: Друга світова війна на українських землях (2 год)

 1. Приєднання Західної України до СРСР

 2. Окупаційний режим в Україні.

 3. Українська повстанська армія та радянські партизани: вороги чи союзники ?

 4. Радянська влада на Україні в 1943-1945 рр.

Заняття 12: Україна в ІІ половині ХХ ст. (2 год)

 1. ХХ з’їзд КПРС: початок “нового курсу”.

 2. Вплив “відлиги” на стан духовного життя в Україні.

 3. На шляху до незалежності України: основні кроки

 4. Місце України у сучасному світі.

Заняття 13: Підсумкове заняття (26 грудня) 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.