.RU

Automātiskās pārnesumu kārbas - Auto sistēmu terminoloģijas vārdnīca

Automātiskās pārnesumu kārbas


Transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumi diktē nepieciešamību ievērojami palielināt griezes momentu ( 6 reizes, vai pat vairāk) uz dzenošajiem riteņiem, atkarībā no slodzes apstākļiem. Pie tam ieteicams automātiski palielināt griezes momentu, kad ceļa apstākļu dēļ, automobiļa kustības ātrums samazinās, un samazināt griezes momentu, kad ceļa apstākļi uzlabojas. Griezes momenta atkarība no kustības ātruma rada nepieciešamību dzinējam nodrošināt jaudas rezervi.

Šobrīd populārākās ir hidromehāniskas pārnesumkārbas. Uzbūve ir visai sarežģīta un piesātināta ar augstas precizitātes detaļām. Nenoliedzami tās rada komfortu, samazina dinamiskas slodzes uz transmisiju, palielinot darba mūžu gan dzinējam, gan ritošai daļai. ASV, Kanādā un Japānā ar dažādu konstrukciju automātiskām pārnesumkārbām aprīkoti 90% automobiļi.


Att.114Hidromehāniskās ātrumkārbas griezumāAtt.115 Hidromehāniskas ātrumkārbas galvenie komponenti:

1 – hidrotransformators

2 – Planetārais pārvads – kalpo lai izmainītu pārnesumu skaitli, pārslēdzot pārnesumus

3 – Bremžu lenta – kalpo planetāro pārvadu saulesratu bremzēšanai, nodrošinot pārnesumu pārslēgšanu

4 – vadības bloks, kurš veic pārnesumu pārslēgšanas operācijai, kurš tiek hidrauliski vai elektriski vadīts.

Daudzās automātiskās pārnesumkārbās galvenais agregāts ir planetārais pārvads.


Att.116 Planetārais pārvads.


Neliels pēc izmēra, šis agregāts nodrošina visu pārnesumu nodrošināšanu. Bieži tas salikt no diviem planetāriem pārvadiem, veidojot vienu agregātu.

Jebkurš planetārais pārvads sastāv no trīs sastādošiem komponentiem:


Att.117 Planetārā pārvada shēma.

Satelīti – 2Saulesratus atver bremžu lenta ar vadības hidrocilindru.

Iespējamas arī automātiskās pārnesumkārbu konstrukcijas bez planetārā pārvada.


Att.118 Hidromehānikā ātrumkārba apvienota ar galveno pārvadu, kur:

1 – diferenciālis

2 – eļļas līmeņa kontroles mērstienis

3 – 2.pārnesuma daudzdisku sajūgs

4 – 4.pārnesuma daudzdisku sajūgs

5 – sekundārā vārpsta

6 – primārā vārpsta

7 – 1.pārnesyma daudzdisku sajūgs

8 – papildvārsta (palīgvārpsta)

9 – 1.pārnesuma „noturēšanas” daudzdisku sajūgs

10 – droseļvārsta trose

11 – vārstu korpuss

12 – hidrotransformatora bloķēšanas elektromagnētiskais vārsts

13 – hidrotransformators

14 – 3.pārnesuma daudzdisku sajūgs

15 – regulatora korpuss

16 – ātruma devējs.

Pašreiz populāras ir divu veidu hidromehāniskas transmisijas:

Hidrotransformators sastāv no sūkņa rata, turbīnas rata un reaktora, kopā veidojot vienu mezglu. Hidrotransformators pieskrūvēts dzinēja kloķvārpstai, tādēļ griežas ar to kā viens vesels. Uz hidrotransformatora aploces uzpresēts zobratu vainags, lai varētu realizēt kloķvārpstas iegriešanu ar elektrostarteri. Jaunākās konstrukcijās spara rata nav, tā funkcijas pilda hidrotransformators, kurš nodod dzinēja indicēto jaudu primārai vārpstai.

7 pozīciju transmisijai ir trīs paralēlas vārpstas – primārā vārpsta (6), sekundārā vārpsta (5) un papildvārpsta (8). Primārās vārpstas ass līnija sakrīt ar kloķvārpstas ass līniju.

Uz primārās vārpstas montēti pirmā, otrā/ceturtā ātruma daudzdisku sajūgi un zobrati 3., 2., 4.ātrumiem un zobrats 1. un atpakaļgaitas ātrumiem. 3.ātruma zobrats izgatavots kopā ar primāro vārstu.

Uz sekundārās vārpstas montēti 3.ātruma daudzdisku sajūgs un zobrati 3., 2., 4., atpakaļgaitas un stāvbloķētājam.

Palīgvārpstai montēts bloķējošs sajūgs un zobrati 1.un 4.ātrumam. zobrati uz primārās vārpstas ir pastāvīgā sazobē ar zobratiem uz sekundārās vārpstas. Kad zobrati saslēgti noteiktās kombinācijas ar daudzdisku sajūgiem, griezes moments tiek pārvadīts uz sekundāro vārpstu, nodrošinot selektora uzstādījumus (D4), (D3), (2), (1) un (P).

Automātiskās pārnesumkārbas S4PA hidrauliskā vadība tiek realizēta ar elektromagnētiskiem vārstiem A un B un droseļvārstu B.

Pārnesumkārbas vadību realizē TVB (transmisijas vadības bloks) kurš izvērtējot devēju signālus atver un aizver elektromagnētiskos vārstus. Ļoti svarīgs ir apstāklis, ka vārsti demontējami un uzstādāmi pārnesumkārbu neizjaucot, kas atvieglo diagnostiku un remontu. Elektriskā vadība dod iespēju tālākiem uzlabojumiem – papildus manuālas pārslēgšanas iespējas, kuru vadības programmu realizētām iespējām, doti dažādi nosaukumi.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.