.RU

Cornelis Janszn - Genealogie Joris Eliaszn [van Boven] (ca. 1586- 1631) d d. september 2012


Cornelis Janszn

Nauenhoven

(ook wel: Nieuwenhoven, Naewenhoven en Nauwenhove), zn. van Jan Gilliszn Nauenhoven en Jacobmijntje Geeraards, otr. (2) te

Kruiningen

op 7 okt 1768, kerk.huw. te

Kruiningen

op 26 okt 1768 met

Pieternella Simonsdr

Kruisweg

, dr. van Simon Janszn Kruiswege en Maatje Tobiasdr Burger, ged. te

Kruiningen

op 23 aug 1739 (getuigen: Dignus van Boven en Cornelia van Boven).

Uit dit huwelijk een dochter:

1.

Matje Cornelisdr

, geb. te

Kruiningen

op 3 apr 1770, ged. te

Kruiningen

op 8 apr 1770 (getuigen: Christiaen Kole [halfbroer van de moeder] en Tona Simonsd [zuster van de moeder]).

VIl.

Dina Jacobsdr

van Boven

, dr. van Jacob Corneliszn van Boven (Ve) [blz. 32] en Jannetje Dirksdr van Leerdam, geb. te

Krabbendijke

(op 15 april 1735 (otr.): j.d. van Crabbendijcke), ged. te

Krabbendijke

op 12 jul 1711 (getuigen: [de broer van haar vader] Pieter Cornelisse van Boven en Grietje van Leerdam), ovl. voor 19 mrt 1777, otr. te

Krabbendijke

op 15 apr 1735, kerk.huw. te

Krabbendijke

met

Cornelis Corneliszn

Westveer

, zn. van Cornelis Westveer, geb. te

Krabbendijke

(op 15 april 1735 (otr.): j.m. van Crabbendijcke).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.

Jannetje Cornelisdr

, geb. te

's Heer Arendskerke

, relatie (1) met

Lieven Anthonyszn

Hoebeke

, zn. van Anthony Nathanaelszn Hoebeke en Maetje Lievensdr Zoutendam, ovl. voor 5 mei 1770. Uit deze relatie een zoon, otr. (2) te

's Heer Arendskerke

op 17 feb 1770, tr. te

's Heer Arendskerke

op 8 mrt 1770 met

Marinus Willemszn

Snoep

, geb. te

Baarsdorp

. Uit dit huwelijk een dochter.

2.

Jacoba

.

Aanvullende informatie over:

Dina Jacobsdr

van Boven

.

Op 16 maart 1738 zijn te Kruiningen Dina Jacobsd van Boven en [haar echtgenoot] Cornelis Westveer getuigen bij de doop van Jacobus, zoon van Cornelis Naewenhoven en [haar zuster] Neeltje Jacobsd van Boven, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Na het overlijden van haar vader Jacob Cornelisse van Boven omstreeks 1742 wordt de boedel verdeeld; Dina Jacobse van Boven, die gehuwd is met Cornelis Cornelisse Westveer is een der erfgenamen; zie de annotatie bij Jacob Cornelisse van Boven.
Op 9 november 1743 is te Krabbendijke Dina van Boven getuige bij de doop van Jannetje, dochter van [haar zuster] Janna Jacobsen van Boven en Marinus Jansen Schipper, [aant. Van der Putten/fiche 97].
Op 25 april 1750 wordt land en een keet, staande en liggende in Oud-Krabbendijke, groot 10 gemet 82 roeden, van wijlen Jacob Cornelisse van Boven aan zijn zoon Cornelis Jacobse van Boven verkocht. Verder zijn de erfgenamen van Jacob Cornelisse van Boven aanwezig, te weten Dirk Jacobse van Boven, Benjamin Jacobse van Boven, Cornelis Nauenhoven, gehuwd met Neeltje Jacobse van Boven, Marinus de Schipper, gehuwd met Janna Jacobse van Boven, Cornelis Westveer, gehuwd met Dina Jacobse van Boven en Cornelis Jacobse van Boven bij de verkoop aanwezig (NB zoon Johannes wordt niet genoemd en is blijkbaar overleden), [RAZE 3208, folio 214].
Na het overlijden van haar broer Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Dina Jacobse van Boven is een der erfgenamen, maar is reeds overleden. Haar 2 kinderen behoren nu tot de erfgenamen. Zie de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven.
Aanvullende informatie over:

Cornelis Corneliszn

Westveer

.

Na het overlijden van zijn schoonvader Jacob Cornelisse van Boven omstreeks 1742 wordt de boedel verdeeld; een der erfgenamen is Dina Cornelisse van Boven, die gehuwd is met Cornelus Cornelisse Westveer. Zie verder de annotatie bij Jacob Cornelisse van Boven.
Op 16 maart 1738 zijn te Kruiningen Dina Jacobsd van Boven en [haar echtgenoot] Cornelis Westveer getuigen bij de doop van Jacobus, zoon van Cornelis Naewenhoven en [haar zuster] Neeltje Jacobsd van Boven, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Na het overlijden zijn zwager Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; zijn vrouw Dina Jacobse van Boven is een der erfgenamen, maar is reeds overleden. Hun 2 kinderen behoren nu tot de erfgenamen. Zie de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven.
Aanvullende informatie over:

Jannetje Cornelisdr

Westveer

.

Na het overlijden van haar oom Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Jannetje Westveer is een der erfgenamen, omdat haar moeder reeds is overleden. Zie de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven, [RAZE 3009A].
Aanvullende informatie over:

Marinus Willemszn

Snoep

.

Het huwelijk van Benjamin Jacobse van Boven en Maatje Tobiasse Burger blijft kinderloos.
Na het overlijden van Benjamin Jacobse van Boven wordt door schout en secretaris van Kruiningen een inventaris van de boedel opgemaakt. In het document worden de erfgenamen genoemd. Dat zijn: 1. Marinus Janse Schipper gehuwd met Johanna Jacobse ("Janna") van Boven; 2. Dirk Jacobse van Boven; 3. de 4 kinderen van Cornelis Jacobse van Boven, nl Steven, Helena, Jan en Jannetje van Boven, en tevens de 4 minderjarige kinderen van haar broer Jacob van Boven, nl Cornelis, David, Jan en Janna, wonende te Krabbendijke; 4. de kinderen van Neeltje Jacobse van Boven uit haar huwelijk met Cornelis Nauenhoven, nl. Jacomina, Jacoba gehuwd met Hendrik Krijnse en de 2 minderjarige kinderen van overleden Johanna uit haar huwelijk met Anthonie Weststrate, nl Johanna en Neeltje Weststrate; 5. de 2 meerderjarige kinderen van wijlen Dina Jacobse van Boven uit haar huwelijk met Cornelis Cornelisse Westveer, nl Jannetje, gehuwd met Marinus Snoep en Jacoba Westveer, [RAZE 3309a].
Aanvullende informatie over:

Jacoba

Westveer

.

Na het overlijden van haar oom Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Jacoba Westveer is een der erfgenamen, omdat haar moeder reeds is overleden. Zie de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven, [RAZE 3309A].
VIm.

Johanna Jacobsdr

 (ook wel: Janna en Jannetje)

van Boven

, dr. van Jacob Corneliszn van Boven (Ve) [blz. 32] en Jannetje Dirksdr van Leerdam, geb. te

Krabbendijke

(bij haar otr. op 7 september 1731 met Marinus Jansen Schipper: j.d. van Crabbendijke), ged. te

Krabbendijke

op 1 okt 1713 (getuige: Leuntje Adriaanse [Gijs, schoonzuster van de vader]), ovl. voor 5 jul 1789, otr. te

Waarde

(volgens het trouwboek van Krabbendijke) op 7 sep 1731, kerk.huw. te

Waarde

met

Marinus Janszn

Schipper

, zn. van Jan Marinuszn Schipper en Maatie Jansdr Jongman, geb. te

Krabbendijke

(bij zijn otr. op 7 september 1731 met Janna Jacobsdr van Boven: j.m. van Crabbendijke).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.

Jan Marinuszn

, ged. te

Krabbendijke

op 16 nov 1732 (getuigen: Anthony Schipper en Willemintie Jans Schipper [zuster van de vader]), ovl. voor 26 dec 1745.

2.

Johanna Marinusdr

, ged. te

Krabbendijke

op 30 mei 1734 (getuige: Jacob van Boven met zijn vrouw Jannetje Dirks Leerdam).

3.

Jacobus Marinuszn

, ged. op 29 mei 1735 (getuige: Cornelis Jacobsen van Boven, Cornelis Nauenhoven met zijn vrouw Neeltie Jacobsen van Boven), ovl. voor 27 mrt 1740.

4.

Neeltje Marinusdr

, ged. te

Krabbendijke

op 6 apr 1738 (getuigen: François Marinussen van den Boogaart en Pieternella Jans Schipper), tr. met

Johannes

 (ook wel: Janus en Jan)

van de Velde

. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

5.

Jacob Marinuszn

, ged. te

Krabbendijke

op 27 mrt 1740 (getuige: Neeltje Jacobse van Boven), ovl. voor 30 sep 1778, tr. met

Jacomina Cornelisdr

Schouwenaar

, dr. van Cornelis Schouwenaar en Willemijntje Jacobsdr Welleman, geb. (op 31 oktober 1777 (otr.): weduwe van Jacob Schipper, wonende te Kruiningen). Uit dit huwelijk 6 kinderen.

6.

Jannetje Marinusdr

, ged. te

Krabbendijke

op 9 nov 1743 (getuige: Dina van Boven), ovl. voor 30 sep 1778.

7.

Jan Marinuszn

, geb. te

Krabbendijke

op 26 dec 1745, ged. te

Krabbendijke

op 2 jan 1746 (getuige: Janna Schipper), ovl. voor 30 sep 1778.

8.

Marinis Marinuszn

, geb. te

Krabbendijke

op 11 nov 1752, ged. te

Krabbendijke

op 19 nov 1752 (getuige: Willemijntje Schipper [zuster van de vader]), ovl. voor 30 sep 1778.

Aanvullende informatie over:

Johanna Jacobsdr

van Boven

.

Op 12 mei 1731 zijn te Krabbendijke Cornelis Jacobsen van Boven en [vml.zijn zuster; er staat zijn nigte] Janna Jacobsen van Boven getuigen bij de doop van Jan, zoon van [hun oom] Joris (Cornelisse) van Boven en Leuntje (Adriaanse) Gijs, [aant. Van der Putten].
Na het overlijden van haar vader Jacob Cornelisse van Boven omstreeks 1742 wordt de boedel verdeeld; Johanna Jacobse (Janna) van Boven, die gehuwd is met Marinus Janse Schipper is een der erfgenamen. Zie de annotatie bij Jacob Cornelisse van Boven, [RAZE 3225, folio 71, 72 en 73].
Op 2 juni 1743 zijn te Kruiningen Johanna van Boven en Benjamin van Boven getuigen bij de doop van Johanna, dochter van [hun] zuster Neeltje Jacobsd van Boven en Cornelis Naewenhoven, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 25 april 1750 wordt land en een keet, staande en liggende in Oud-Krabbendijke, groot 10 gemet 82 roeden, van wijlen Jacob Cornelisse van Boven aan zijn zoon Cornelis Jacobse van Boven verkocht. Verder zijn de erfgenamen van Jacob Cornelisse van Boven aanwezig, te weten Dirk Jacobse van Boven, Benjamin Jacobse van Boven, Cornelis Nauenhoven, gehuwd met Neeltje Jacobse van Boven, Marinus de Schipper, gehuwd met Janna Jacobse van Boven, Cornelis Westveer, gehuwd met Dina Jacobse van Boven en Cornelis Jacobse van Boven bij de verkoop aanwezig (nb.: zoon Johannes wordt niet genoemd en is blijkbaar overleden), [RAZE 3208, folio 214].
Op 21 januari 1751 zijn te Kruiningen Johanna van Boven en Marinus Schippers getuigen bij de doop van Adriana, dochter van Antony Foortsz en Joanna (ook wel: Adriana) Ant Schippers, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 26 april 1761 zijn te Waarde doctor Jacob Thomas Rupertus en Jannetje van Boven getuigen bij de doop van Rupertus, zoon van Dirck van Boven en Janneke van Coeveringe, [aant. Van der Putten/fiche 84-2].
Op 22 augustus 1762 zijn Johanna Jacobse (Janna) van Boven en "Marinus de Schipper" getuigen bij de doop van hun kleindochter Johanna, dochter van Janus van de Velden en Neeltje Marinusse Schipper.
Op 19 december 1764 legateert Marinus Janse Schipper [weeskamer Krabbendijke], echtgenoot van Johanna Jacobse van Boven aan [vml. hun zoon] Jan Marinusse Schipper, [RAZE 3225, register van weesakten].
In 1766 zijn "Janna" van Boven en haar man "Marinus Janse de Schipper" als lidmaat van de ND gemeente te Krabbendijke ingeschreven [lidmatenboek Krabbendijke].
Op 3 oktober 1767 wordt gedoopt haar kleinzoon Jan van de Velde, zoon van Janus van de Velde en Neeltje Marinusse Schipper; als getuigen bij de doop treden op de grootouders "Marinus Janssen Schipper" en "Janna van Boven".
Op 27 augustus 1769 wordt gedoopt Gerard van Boven, zoon van haar achterneef Marinus van Boven en van Suzanna Andriesse Zeevaart; "Johanna Jacobsdr. van Boven" en haar man "Marinus Jansse Schipper" treden op als doopgetuigen, [doopboek Krabbendijke].
Op 19 mei 1771 zijn te Kruiningen Marinus Schipper(s) en Johanna (Janna) van Boven getuigen bij de doop van [hun kleinkind] Johanna, dochter van Jan van de Velde en Neeltje Mar. Schippers; idem op 30 oktober 1774 bij de doop van Jan, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
In het lidmatenregister van Krabbendijke van de ND gemeente van 1774-1791 en wel op de basislijst van 2 oktober 1774 worden Johanna Jacobse (Janna) van Boven met haar echtgenoot "Marinus Schippers" genoemd.
Na het overlijden van haar broer Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Johanna Jacobse (Janna) van Boven, gehuwd met Marinus Janse Schipper is een der erfgenamen. Zie de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven, [RAZE 3309A].
Op 30 september 1778 laten Marinus Janse Schipper en zijn vrouw Johanna Jacobse van Boven, wonende te Krabbendijke, voor Schout en Schepenen van Kruiningen een testament opmaken. Het betreft een langstlevenden testament met voorzieningen na het overlijden van de langstlevende. In dat geval erven de schoondochter Jacomina Schouwenaar, echtgenoot van wijlen Jacob Marinusse Schipper, thans gehuwd met de bedienaar des goddelijke woord Jacobus Petrus La Motte en de dochter Neeltje Schipper, vrouw van Johannes van de Velde, wonende te Biezelinge. Verder datails ten behoeve van de kleinkinderen. Dit betreft onder meer de kinderen van de overleden Jacob Marinusse Schipper en zijn vrouw Jacomina Schouwenaar, te weten Marinus, Cornelis en Willemina Schipper, [RAZE 3301].

Aanvullende informatie over:

Marinus Janszn

Schipper

en

Johanna Jacobsdr

van BovenOok ondertrouw te Krabbendijke.

Aanvullende informatie over:

Marinus Janszn

Schipper

.

Na het overlijden van zijn schoonvader Jacob Cornelisse van Boven omstreeks 1742 wordt de boedel verdeeld; een der erfgenamen is Johanna Cornelisse (Janna) van Boven, die gehuwd is met Marinus Janse Schipper. Zie verder de annotatie bij Jacob Cornelisse van Boven.
Op 21 januari 1751 zijn te Kruiningen Johanna van Boven en Marinus Schippers getuigen bij de doop van Adriana, dochter van Antony Foortsz en Joanna (ook wel: Adriana) Ant Schippers, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 22 augustus 1762 is Johanna van Boven (samen met haar echtgenoot Marinus de Schipper) getuige bij de doop van ( haar kleinkind) Johanna van de Velden, dochter van "Janus" van de Velden en (haar dochter) Neeltje Marinusse de Schipper.
Op 19 december 1764 legateert Marinus Janse Schipper [weeskamer Krabbendijke], echtgenoot van Johanna Jacobse van Boven aan [vml. hun zoon] Jan Marinusse Schipper, [RAZE 3225, register van weesakten].
In 1766 zijn "Janna" van Boven en haar man "Marinus Janse de Schipper" als lidmaat van de ND-gemeente te Krabbendijke ingeschreven, [lidmatenboek Krabbendijke].
Op 3 oktober 1767 is gedoopt Jan van de Velde, zoon van Janus van de Velde en Neeltje Marinusse Schipper; als getuigen bij de doop treden op Marinus Janssen Schipper en Janna van Boven.
Op 27 augustus 1769 wordt te Krabbendijke gedoopt Gerard van Boven, zoon van Marinus van Boven en van Suzanna Andriesdr. Zeevaart; doopgetuigen Johanna Jacobsdr van Boven en haar man Marinus Jansse Schipper, [doopboek Krabbendijke/samenvatting].
Op 14 oktober 1770 zijn te Kruiningen Marijnus Schipper en Joanna van Boven getuigen bij de doop van Marijnis, zoon van [hun zoon] Jacob Marijnisz schipper en Jacomina Corn Schouwenaar, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 19 mei 1771 zijn te Kruiningen Marinus Schipper(s) en Johanna (Janna) van Boven getuigen bij de doop van [hun kleinkind] Johanna, dochter van Jan van de Velde en Neeltje Mar. Schippers; idem op 30 oktober 1774 bij de doop van Jan, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op de lidmatenlijst van de ND gemeente van Krabbendijke van 2 oktober 1774 komen "Marinus Schippers" en zijn vrouw "Johanna van Boven" voor, [lidmatenboek Krabbendijke].
Na het overlijden van zijn zwager Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Johanna Jacobse (Janna) van Boven, gehuwd met Marinus Janse Schipper is een der erfgenamen. Zie de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven.
Op 30 september 1778 laten Marinus Janse Schipper en zijn vrouw Johanna Jacobse van Boven, wonende te Krabbendijke, voor Schout en Schepenen van Kruiningen een testament opmaken. Het betreft een langstlevenden testament met voorzieningen na het overlijden van de langstlevende. In dat geval erven de schoondochter Jacomina Schouwenaar, echtgenoot van wijlen Jacob Marinusse Schipper, thans gehuwd met de bedienaar des goddelijke woord Jacobus Petrus La Motte en de dochter Neeltje Schipper, vrouw van Johannes van de Velde, wonende te Biezelinge. Verder datails ten behoeve van de kleinkinderen. Dit betreft onder meer de kinderen van de overleden Jacob Marinusse Schipper en zijn vrouw Jacomina Schouwenaar, te weten Marinus, Cornelis en Willemina Schipper, [RAZE 3301].
Aanvullende informatie over:

Neeltje Marinusdr

Schipper

.

Op10 juli 1774 zijn te Kruiningen Janus van de Velde en Neeltje Mar Schipper getuigen bij de doop van Johanna, dochter van [haar broer] Jacob Marijnisz Schipper en Jacomina Corn Schipper; idem op 19 november 1775 bij de doop van [wederom een] Johanna, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 30 september 1778 laten Marinus Janse Schipper en zijn vrouw Johanna Jacobse van Boven, wonende te Krabbendijke, voor schout en schepenen van Kruiningen een testament opmaken. Het betreft een langstlevenden testament met voorzieningen na het overlijden van de langstlevende. In dat geval erven de schoondochter Jacomina Schouwenaar, echtgenoot van wijlen Jacob Marinusse Schipper, thans gehuwd met de bedienaar des goddelijke woord Jacobus Petrus La Motte en de dochter Neeltje Schipper, vrouw van Johannes van de Velde, wonende te Biezelinge. Verder datails ten behoeve van de kleinkinderen. Dit betreft onder meer de kinderen van de overleden Jacob Marinusse Schipper en zijn vrouw Jacomina Schouwenaar, te weten Marinus, Cornelis en Willemina Schipper, [RAZE 3301].
Aanvullende informatie over:

Johannes

van de Velde

.

Op10 juli 1774 zijn te Kruiningen Janus van de Velde en Neeltje Mar Schipper getuigen bij de doop van Johanna, dochter van [haar broer] Jacob Marijnisz Schipper en Jacomina Corn Schipper; idem op 19 november 1775 bij de doop van [wederom een] Johanna, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Johannes van de Velde woont in 1778 te Biezelinge.
Aanvullende informatie over:

Jacob Marinuszn

Schipper

.

Op 21 oktober 1774 laten Jacob Marinisse Schipper en Jacomyna Schouwenaar een testament opmaken; zij tekent met "Jacomijna Cornelis Schouwenaar".
Op 3 december 1769 zijn te Kruiningen Jacob Mar. Schipper en Jaquemina Schouwenaar getuigen bij de doop van Willem, zoon van Adriaan de Cock en Maatje Dirksd Gijsbrechtsz, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 30 september 1778 laten Marinus Janse Schipper en zijn vrouw Johanna Jacobse van Boven, wonende te Krabbendijke, voor Schout en Schepenen van Kruiningen een testament opmaken. Het betreft een langstlevenden testament met voorzieningen na het overlijden van de langstlevende. In dat geval erven de schoondochter Jacomina Schouwenaar, echtgenoot van wijlen Jacob Marinusse Schipper, thans gehuwd met de bedienaar des goddelijke woord Jacobus Petrus La Motte en de dochter Neeltje Schipper, vrouw van Johannes van de Velde, wonende te Biezelinge. Verder datails ten behoeve van de kleinkinderen. Dit betreft onder meer de kinderen van de overleden Jacob Marinusse Schipper en zijn vrouw Jacomina Schouwenaar, te weten Marinus, Cornelis en Willemina Schipper, [RAZE 3301].
Aanvullende informatie over:

Jacomina Cornelisdr

Schouwenaar

.

Op 3 december 1769 zijn te Kruiningen Jacob Mar. Schipper en Jaquemina Schouwenaar getuigen bij de doop van Willem, zoon van Adriaan de Cock en Maatje Dirksd Gijsbrechtsz, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 14 oktober 1770 zijn te Kruiningen Marijnus Schipper en Joanna van Boven getuigen bij de doop van Marijnis, zoon van [hun zoon] Jacob Marijnisz schipper en Jacomina Corn Schouwenaar, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 21 oktober 1774 laten Jacob Marinisse Schipper en Jacomyna Schouwenaar een testament opmaken; zij tekent met "Jacomijna Cornelis Schouwenaar".
Op 5 oktober 1778 laten Jacobus Petrus la Motte, waardig leeraar in Gods kerk alhier en mejuffrouw Jacomina Schouwenaar voor het gerecht te Kruiningen een testament opmaken.
Op 8 februari 1784 zijn te Kruiningen de h[ee]r Joachim Rutger Liens, chartermeester der O.I Comp ter Kamer Zeeland en zijn huisvr[ouw] mejuff[rouw] Susanna Catarina de Ka, gepresenteerd door de h[ee]r Corne[lis] Hubertus Teerlinck, schout en secr[etaris] van Waarde en mejuff[rouw] Jacomijna Schouwenaars, weduwe van [de] weleerwaarden heer J.P. Lamotta, in leven predikant alhier, getuigen bij de doop van Joachim, zoon van de heer Hermanus Johannes Wilhelmus Liens, schout en secr[etaris] en mejuffr[ouw] Johanna Cornelia de Coningh, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 18 mei 1789 koopt te Goes Jacomina Schouwenaar, weduwe van Jacobus Petrus Lamotthe, van Willem van der Hoek, een huis, gelegen aan de kade; gemerken: Oost: Willem de Jongh, Zuid: het achterstraatje, West: Willem Willemsen Beyaard en Noord: de kade, [GA Goes/RAZE 1770/folio 117 en 117v].
Aanvullende informatie over:

Jan Marinuszn

Schipper

.

Op 19 december 1764 legateert Marinus Janse Schipper [weeskamer Krabbendijke], echtgenoot van Johanna Jacobse van Boven aan [vml. hun zoon] Jan Marinusse Schipper, [RAZE 3225, register van weesakten].
VIn.

Cornelis Jacobszn

van Boven

, zn. van Jacob Corneliszn van Boven (Ve) [blz. 32] en Jannetje Dirksdr van Leerdam, geb. te

Krabbendijke

(op 10 juni 1740 (otr.): j.m. van Crabbendijcke), ged. te

Krabbendijke

op 1 sep 1715 (getuige: Cornelis Pets, predikant van Crabbendijke met desselvs huijsvrouw Henrietta Amalia Pets geboren Lamonou), ovl. voor 17 mrt 1766, otr. te

Krabbendijke

op 10 jun 1740, kerk.huw. te

Krabbendijke

met

Maatje

Stevens

, dr. van Steven?, geb. te

Kloetinge

(bij haar otr. op 10 juni 1740 met Cornelis Jacobse van Boven is zij een j.d. van Cloetinge).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.

Steven Corneliszn

, geb. te

Krabbendijke

ca. 1747, ovl. te

Goes

op 27 apr 1808, volgt VIIz [blz. 162].

2.

Helena Cornelisdr

, geb. ca. 1751.

3.

Jacob Corneliszn

, geb. ca. 1752, ovl. te

Krabbendijke

voor 5 mrt 1777, volgt VIIaa [blz. 164].

4.

Jan Corneliszn

, geb. te

Krabbendijke

ca. 1755, ovl. te

Rilland

ca. feb 1791, volgt VIIab [blz. 169].

5.

Jannetje Cornelisdr

, geb. te

Krabbendijke

ca. 1755, volgt VIIac [blz. 171].

Aanvullende informatie over:

Cornelis Jacobszn

van Boven

.

Op 12 mei 1731 zijn te Krabbendijke Cornelis Jacobsen van Boven en [vml.zijn zuster; er staat zijn nigte] Janna Jacobsen van Boven getuigen bij de doop van Jan, zoon van [hun oom] Joris (Cornelisse) van Boven en Leuntje (Adriaanse) Gijs, [aant. Van der Putten].
Op 29 mei 1735 zijn te Krabbendijke Cornelis Jacobsen van Boven, Cornelis Nauenhoven en sijn vrou Neeltie Jacobsen van Boven getuigen bij de doop van Jacobus, zoon van Marinus Jansen Schipper en Janna Jacobsen van Boven, [aant. Van der Putten/fiche 97].
Op 25 november 1741 wordt Cornelis Jacobse van Boven aangesteld tot "schotter" van Krabbendijke in de plaats van Jacob Boogaerd; hij legt hiervoor de eed af. Tevens treden Jacob van Boven en Cornelis Jacobse van Boven af als schepen van Krabbendijke; ook Joris van Boven treedt terug uit het roepersambt, [RAZE 3208, folio 124].
Op 4 maart 1743 worden Cornelis Jacobse van Boven samen met zijn zwager Cornelis Janse Nauenhoven, echtgenoot van zijn zuster Neeltje Jacobse van Boven door de weeskamer van Krabbendijke benoemd tot voogd over zijn broer Benjamin Jacobse van Boven, oud 20 jaar; besloten wordt de inventaris van de ouders te verdelen en Benjamin recht te doen, [RAZE 3225, folio 71]; aansluitend volgt een inventarislijst opgemaakt d.d. 9 maart 1743, [RAZE 3225, folio 72]; tevens verzoekt Benjamin op 9 maart 1743 mondig verklaart te worden, [RAZE 3225, folio 73].
Op 26 september 1751 zijn Cornelis Jacobsz van Booven en Jannetje Stevens te Yerseke getuigen bij de doop (NG) van Lena, dochter van Francois Stevensz en Grietje Jacobs van den Boogaart.
Op 25 april 1750 wordt land en een keet, staande en liggende in Oud-Krabbendijke, groot 10 gemet 82 roeden, van wijlen Jacob Cornelisse van Boven aan zijn zoon Cornelis Jacobse van Boven verkocht. Verder zijn de erfgenamen van Jacob Cornelisse van Boven aanwezig, te weten Dirk Jacobse van Boven, Benjamin Jacobse van Boven, Cornelis Nauenhoven, gehuwd met Neeltje Jacobse van Boven, Marinus de Schipper, gehuwd met Janna Jacobse van Boven, Cornelis Westveer, gehuwd met Dina Jacobse van Boven en Cornelis Jacobse van Boven bij de verkoop aanwezig (NB zoon Johannes wordt niet genoemd en is blijkbaar overleden), [RAZE 3208, folio 214].
Op 28 september 1755 zijn te Kruiningen Maatje Stevensd en Cornelis van Boven getuigen bij de doop van Willem, zoon van Jan Marinusz Welleman en Jannetje Willemsd Cole, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 16 juli 1768 wordt de verkoop vastgelegd (de verkoop heeft plaatsgevonden op 8 april 1755 in de Schutte "de Handbooge" te Goes) door Corn. J. van Boven van een bosje en erf, ter grootte van 82 roeden, gelegen in de Wateringe van Waarde, alsmede 40 gemet en 100 roeden zowel wei- als zaailand, gelegen in de Oud-Monnikenpolder, en nog eens 40 gemet, ook gelegen in de Wateringe van Waarde, aan Jannis Janse de Jonge, [RAZE 3208, folio 429].
Na het overlijden van Cornelis Jacobse van Boven wordt de inventarislijst van.
de boedel d.d. 8 maart 1766 opgemaakt en overgebracht aan de weesmeesters van Krabbendijke door de weduwe van Cornelis van Boven en door de toeziende voogd Jacob Cornelisse van Boven; de leeftijden van de kinderen zijn Steven 19 jaar, Leendert 15 jaar, Jacob 14 jaar en Janneke 11,5 jaar, [RAZE 3225, stempel 20]. Opgemerkt wordt, dat in dit document Helena en Jan als kinderen niet worden genoemd; wordt een vergelijk gemaakt met gegevens uit referentie nr. 111 (zie onderstaand] dan moet vml,mede gelet op doopgetuigen elders, Leendert gelezen worden als Helena en Jan worden toegevoegd; tevens wordt opgemerkt, dat de genoemde toeziende voogd Jacob Cornelisse van Boven niet goed te plaatsen is.
Na het overlijden van zijn broer Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Cornelis Jacobse van Boven is reeds overleden, zodat zijn 5 kinderen, waarvan zijn zoon Jacob Cornelisse van Boven reeds is overleden, tot de erfgenamen behoren (ook de 4 minderjarige kinderen van de overleden zoon Jacob). Zie verder de annotatie bij Benjamin Jacobse van Boven, [RAZE 3309A].
Op 17 oktober 1784 zijn te Krabbendijke Steven van Boven en Janna Moloeks getuigen bij de doop van Cornelia, dochter van [zijn broer] Jan van Boven en Cornelia Nederveen, [doopboek Krabbendijke/samenvatting].
Aanvullende informatie over:

Maatje

Stevens

.

Op 28 september 1755 zijn te Kruiningen Maatje Stevensd en Cornelis van Boven getuigen bij de doop van Willem, zoon van Jan Marinusz Welleman en Jannetje Willemsd Cole, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 17 maart 1766 laten Jan Joosse Waverijn, weduwnaar van Maatie Pieterse de Korte, bruidegom, wonende te Waarde en Maatje Stevens, weduwe van Cornelis Jacobse van Boven, bruid, wonende te Krabbendijke, een testament maken; zij zijn voornemens eerstdaags in de kerk in het huwelijk te treden, [RAZE 3217, folio 1].
Op 15 april 1770 is Matje Stevens getuige bij de doop van haar kleinkind Cornelis, zoon van Jacob Cornelisz van Boven en Elisabeth Davitsd Witte, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
Op 26 september 1779 zijn Jan Joost Waverijn en Maatje van Boven (vml betreft dit Maatje Stevens, genoemd naar haar overleden echtgenoot Cornelis van Boven) te Yerseke getuigen bij de doop van haar kleinzoon Cornelis, zoon van Steeven Cornelisz van Booven en Janna Willemse Molhoek.
Op 5 november 1780 zijn te Krabbendijke Jan Waverijn en Maatje Stevens getuigen bij de doop van [haar kleindochter] Maatje, dochter van Jan van Boven en Cornelia Nederveen, [doopboek Krabbendijke/samenvatting].
Op 31 december 1780 zijn Jan Waverijn en Maatje Steevense te Yerseke getuigen bij de doop van haar kleinzoon Cornelis, zoon van Steeven Cornelisz van Booven en Janna Willemse Molhoek.
Op 2 november 1783 zijn Jan Joosse Waverien en Maatje Stevens te Yerseke getuigen bij de doop van haar kleindochter Maatje, dochter van Steeven Cornelisz van Booven en Janna Willemse Molhoek.
Op 18 mei 1788 is te Krabbendijke Maatje Stevens getuige bij de doop van [haar kleindochter] Maatje, dochter van Steven van Boven en Janna Willemze Molhoek, [doopboek Krabbendijke/samenvatting].
Aanvullende informatie over:

Helena Cornelisdr

van Boven

.

Na het overlijden van Cornelis Jacobse van Boven wordt de inventarislijst van de boedel opgemaakt en overgebracht aan de weesmeesters van Krabbendijke door de weduwe van Cornelis van Booven en door de toeziende voogd Jacob Cornelisse van Boven; de leeftijden van de kinderen zijn Steven 19 jaar, Leendert 15 jaar, Jacob 14 jaar en Janneke 11,5 jaar [RAZE 3309A]. Opgemerkt wordt, dat in dit document Helena en Jan als kinderen niet worden genoemd; wordt een vergelijk gemaakt met RAZE 3309A, zie onderstaand, dan moet vml,mede gelet op doopgetuigen elders, Leendert gelezen worden als Helena en Jan worden toegevoegd.
Op 2 januari 1774 zijn te Krabbendijke Jan Cornelisse van Boven en Lena van Boven getuigen bij de doop van Jan, zoon van [hun broer] Jacob Corn. van Bove en Elisabeth Witte, [doopboek Krabbendijke/samenvatting].
Na het overlijden van haar oom Benjamin Jacobse van Boven op 19 maart 1777, die gehuwd was met Maatje Tobiasse Burger (geen kinderen) wordt de boedel verdeeld; Helena Cornelisse van Boven is een der erfgenamen. Zie verder de annotatie bij haar oom Benjamin Jacobse van Boven, [RAZE 3309A].
Op 25 maart 1798 zijn te Kruiningen Jurrie van Scheis en Helena van Boven getuigen bij de doop van Helena, dochter van [haar broer] Steven van Boven en Johanna Willemsd Molhoek, [doop- en trouwboek Kruiningen/samenvatting].
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.