.RU

6. 2 Врсте јонизујућих зрачења - старонка 6

Задатак 8:

Одређена количина доспела је у животну средину за време атмосферских нуклеарних тестова. Стронцијум је хемијски сличан калцијуму, асимилује у костима на исти начин. Период полураспада износи 28 година. Када ће се број језгара ослобођених у тестовима 1960 године, редуковати на 10 % своје почетне вредности? На 1 % од ње?

Задатак 9:

Док је организам (биљака или животиња) жив, актив-ност радиоактивног изотопа угљеника у организму стално је око 250Bq по килограму. Када организам изумре, не узима више радиоугљеник из природе, количина временом се смањује због распадања. колико је стар дрвени предмет код кога је садашња активност овог изотопа 190 Bq? Период полураспада овог радионуклида износи 5370 година.

Задатак 10:

У нуклеарном акциденту који се догодио 1986. године у Чернобиљу, испуштена је велика количина , чији је период полураспада T = 30 година. Када ће број атома овог нуклида бити редукован за 90 % почетне вредности.

Занимљивости о зрачењу:1 Међународни знак за јонизујуће зрачења, назван тролист (trifoil), осмишљен је пре 50-так година, за интерне потребе на калифорнијском универзитету Беркли. Међународна органи-зација за стандардизацију усвојила је знак за јонизујуће зрачење као шест једнаких кружних исечака, три гримизно љубичаста и три жута, са централним кругом - ИСО 361-1975(Е).

2 Масе честица се изражавају у атомским јединицама масе , која се дефинише као масе атома угљеника и износи . Атомскe масe про-тона и неутрона износe приближно

3 Прва сазнања о природној радиоактивности датирају из 1897. год. када је Бекерел открио да соли урана емитују невидљиве зраке које имају особине да изазивају луминесценцију, да продиру кроз непрозрачне предмете, да јонизују гасове итд. Даља истраживања Пјера и Марије Кири, Радерфорда и других научника, показала су да природна радиоактивност није својствена само урану већ и многим тешким хемијским елементима, нарочито актинијуму, торијуму, полонијуму и радијуму. Сви ти елементи названи су заједничким именом радио-активни елементи, а зраци које они емитују – радиоактивни зраци.

4 Често су радионуклиди настали алфа и бета распадом радиоактивни. Због тога настаје низ узастопних распада све док се не створи стабилно језгро. У природи постоје три радиоактивна низа: уранов (U-238), актиноуранов (U-235) и торијум-ов низ (Th-232). Сва три низа се завршавају различитим стабилним изотопима олова. Неки од вештачких радиоизотопа улазе у четврти, хипотетички низ непту-нијума (Np-237).

5 Стара, много већа јединица је кири,

6 Велики део енергије електронског снопа на аноди се претвара у топлоту па се стога цеви за генерирање високоенергетских X-зрака често хладе водом.

7 Радиоактивни громобрани су у Србији почели да се постављају седамдесетих година про-шлог века. 1986. г. донет је Закон о заштити од јонизујућег зрачења, којим је забрањено постављање нових и дат рок десет година да се уклоне стари радиоактивни громобрани. Иако је тај рок истекао, остало је да се уклони још око 1300 радиоактивних громобрана. Преко 2000 их је до сада уклоњено. Уместо радиоактивних, данас се постављају безбедни громобрани - громобрани са раним стартовањем.

8 Такође се сматра да је радон други по реду узрок карцинома плуца, одмах иза пушења.

9 Већина дозиметара који су у употреби калибрисана је у старим мерним јединицама за експозициону дозу, у рентгенима (), па је потребно прерачунавање ових јединица на нове. То се постиже помоћу следеће релације: или

10 У Србији је на снази Закон о забрани изградње нуклеарних електрана из 2005.године.

11 Од истог материјала се граде и атомска склоништа, која, случају нуклеарног рата, смањују изложеност зрачењу најмање 1 000 пута. Већина људи може примити дозу од 100 R током неколико месеци, али уз повећани ризик за појаву карцинома касније у животу.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.