.RU

Стайков (Стойков)Димитър БЗНС –Бяла Слатина-Кнежа - Абаджиев лаб лекар

Стайков (Стойков)Димитър

БЗНС –Бяла Слатина-Кнежа


Убит – по данни от 3 източника

Затвор. Осъден на смърт 1951г.екзекутиран 1952 г.

П. Огойски “Запис..” т.ІІ стр.281.


Д-р


Стамболийски Александър БорисовИзключен,възстановен

Архив,Цв.ГайдаровД-рСтаменов Петър -

Самоков

Убит без съд след 9.09.1944г.

Н. Предов –3Д-рСтаменовЗатвор, лагер в Скопие

Н.Предов -2Д-рСтаменов Стамен -

Кула

Емиграция

Н.Предов-2Д-рСтаменов Елефтер

с.Гомотарци,Видинско

Емиграция

Н.Предов-2Д-рСтанев

Светослав

– психиатър, София, Мед. ф-тет

Обявен за невъзвръщенец. Съден с конфискация на имуществото 1973

Семеен архив, данни от дъщерятаД-р


Станев Станко Иванов


Социални и професионални репресии

Н. ПредовПроф.


Станев Тихомир


Социални и профес. репресии

Н. Предов
Д-рСтанишев Александър Алексан дров-

хирург,син на проф.Ал. Станишев,брат изключен студент

Прокуден до края на живота си

Семеен архив, интервю с М. Шварц –Станишева.Проф.Станишев Александър Димитров

1886-1945 хирург, директор на хирургическа клиника и декан на Мед. ф-тет – София, ректор на Софийски У-тет. Световно известен учен

Уволнен, следствен,затвор осъден от т-нар. Народен съд, екзекутиран последен по ред след като е трябвало да установи смъртта на всички свои – повече от 90 съпроцесници на 1.02.1945.г.Реабилитиран след 1989г

П. Семерджиев –“Народния съд..”С.Мак.Прес1977г; З.Банков,в.“Прелом”-2002г.в. “Подем”бр.50,2001г.;В.Мута-фчиева.–“Съдът над..”с.62 и много други източнициСтуд.Станишев Владимир Алексан- дров –

син на проф. Ал.Станишев

Изключен,невъзстановен, строите- лен работник, брат прокуден

Лично интервю, проф.Г. Марков,М.СтанишеваДоц.Станишев

Димитър

– анатом -Мед. ф-тет.СофияУволнен, реабилитиран,преместен в Пловдив

В. Мутафчиева “Съдът над историците” С.1995 ст. 62Д-рСтанчев Кирил

Емигрант в Германия

Н. ПредовПроф.Станчев Любомир Петров

Вътр.болести, Мед.ф-тет

Отстранен като преподавател,наказ-

ван и възстановяван.

В.Мутафчиева –“ Съдът над историците”1995г стр.63. Лични спомениД-рСтанчев Манчо ДимовИзключен, възстановен

Архив,Цв.ГайдаровД-рСтанчев Михаил

– р.1931г

.

Швейцария– автор на “Под игото на освободителя”фр .ез.1972 г.

Арест,трудовак забягнал 1961г. и учи медицина в Германия

Личен архив, МонографияД-р


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.