.RU

Bibliotekininkystės raida ir bibliotekų veikla 5 - старонка 40

http://www.mla.uk/index.asp ). “Information Society Technologies” – Europos Sąjungos projektų duomenų bazė.

http://lrs.org – Library Research Service. Referatinė ir visatekstė. Šis tinklalapis pateikia informaciją apie viešųjų, akademinių ir mokyklų bibliotekų statistiką. JAV atskirų valstijų bibliotekų statistika (išsamūs duomenys lentelėse). Yra naujausių straipsnių iš bibliotekinių leidinių sąrašas su referatais (FAST FACTS).

http://www.clir.org/ – Council of Library and Information Resources (CLIR). Visatekstė duomenų bazė. Galima rasti informacijos apie prieigą (programos, projektai, leidiniai), dokumentų apsaugą, skaitmenines bibliotekas, informacijos ekonomiką. Įėjus į “National Information Standards Organization”, galima rasti informacijos apie standartus kuriančias organizacijas (EDItEUR, IETF, ISO, World Wide Web Consortium ir kt.). Skaitmeninės informacijos licencijavimas.

http://www.ala.org/ – ALA – American Library Association. Visatekstė duomenų bazė. Šiame tinklalapyje galima rasti informacijos apie informacinį raštingumą, kvalifikacijos kėlimą, intelektinę laisvę, bibliotekų paslaugas, bibliotekų vadybą, autoriaus teisę. Naujų knygų bibliotekine tema (su referatais) ir periodinių leidinių sąrašai.

http://www.abtapl.org.uk/ – ABTAPL. Tai Didžiosios Britanijos teologijos ir filosofijos bibliotekų organizacija. Referatinė duomenų bazė. Šiame tinklalapyje galima rasti informaciją apie organizacijos renginius, leidinius, taip pat tęstinį mokymą. Yra teologijos ir filosofijos bibliotekų sąrašas (pateikiama informacija apie fondus, adresai).

http://www.bookaid.org/cms.cgi/site/index.htm – Book Aid International. Organizacija veikia 30-yje besivystančių šalių, bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis, leidėjais. Visatekstė duomenų bazė. Tinklalapyje galima rasti informacijos apie skaitymo kultūrą, informacinį aprūpinimą besivystančiose šalyse. Organizacijos metinės ataskaitos.

http://www.lib.helsinki.fi/baltica/ – Bibliotheca Baltica. Organizacija, vienijanti Baltijos regiono šalių bibliotekas (yra 38 nariai). Organizacijos tikslas – skatinti Baltijos regiono šalių bibliotekų kooperaciją, inicijuoti projektus, informuoti apie bibliotekų politiką įvairiose šalyse, leisti laikraštį ir spausdinti simpoziumo medžiagą. Leidžiamas informacinis biuletenis (elektroninė versija, visatekstis).

http://www.aslib.co.uk/ – ASLIB Information Management – tarptautinė organizacija, turinti per 2 tūkst. narių 70-yje šalių. Referatinė ir visatekstė duomenų bazė. Galima rasti apie informacijos vadybą, kvalifikacijos kėlimą. Organizuoja kursus, konferencijas, nuotolinį mokymą (detali informacija). Galima rasti 8 elektroninius žurnalus (“Journal of Documentation”, “Current Awareness Abstracts” ir kt.).

http://www.unesco.org/webworld/portal_bib – UNESCO Libraries Portal. Tinklalapyje galima rasti daugelio šalių nacionalinių, viešųjų, akademinių, vaikų, moterų, aklųjų bibliotekų adresus (suskirstyta regionais, po to – pagal šalis). Taip pat yra informacijos apie bibliotekines organizacijas, dokumentų apsaugą, informacijos prieigą, rengiamas konferencijas, bibliotekinio darbo pasiūlą užsienio bibliotekose.

http://www.eff.org/about/ – Electronic Frontier Foundation (Defending Freedom in the Digital World). Organizacija įkurta 1990 m. San Franciske, išlaikoma rėmėjų. EFF rūpinasi įstatymų korektiškumu, gina teisminius atvejus, saugančius individų teises, ryžtingai imasi globalių viešų akcijų, atstovauja kritiškoje padėtyje atsidūrusiems leidiniams, kaupia išsamų elektroninės informacijos pilietinių laisvių archyvą. Galima rasti informacijos apie autorių teises, intelektinę nuosavybę, cenzūrą, elektroninių teisių vadybą.

http://www.aclu.org – American Civil Liberties Union; http://www.privacyinternational.org/ – Privacy International; http://www.ifea.net/ – Internet Free Expression Alliance; http://internetdemocracyproject.org/; http://www.tacd.org/ –Trans Atlantic Consumer Dialogue; http://www.peacefire.org; http://www.censorware.net/; http://www.ezinfo.ucs.indiana.edu/~quinnjf/censor.html. Šiose duomenų bazėse galima rasti infromacijos apie žodžio laisvę, informacijos laisvę, intelektinę nuosavybę, interneto cenzūrą. Pastarajame tinklalapyje pateikiamas duomenų bazių sąrašas su anotacijomis.

http://www.gksoft.com/govt/. Šiame tinklalapyje galima rasti daugelio šalių įvairius vyriausybinius dokumentus, taip pat ir bibliotekų įstatymus.

http://search.epnet.com/ – Communication and Mass Media Complete duomenų bazė, susidedanti iš dviejų dalių – CommSearch ir Mass Media Articles Index. Yra referatinė ir visatekstė. CommSearch apima 40 000 straipsnių daugiau nei 60-yje mokslinių žurnalų ir enciklopedijų komunikacijos mokslų srityje. Yra per 200 antraščių visateksčių leidinių.

http://www.infovi.vu.lt/ivs/biblioteka/temos/japonija.htm. Kompleksinė Y.Masudos informacijos visuomenės samprata. Išdėstoma pagrindinių informacijos visuomenės aspektų analizė, remiantis japoniškuoju poindustrinės visuomenės modeliu. Atskleidžiami politiniai, ekonominiai, teisiniai, socialiniai, technologiniai informacijos visuomenės aspektai.

http://www.ifla.org/IV/ifla70/express-e.htm – IFLA 70-osios Generalinės konferencijos informacija – dalyviams, pranešėjams (registracija, viešbučiai, darbotvarkė, ekskursijos). Konferencijos tema – “Bibliotekos: priemonės švietimui ir plėtrai”. Išvardytos temos pranešimams atskirose darbo grupėse, reikalavimai pranešimui. Temos: bibliotekos ir raštingumas: informacija, skaitymas; informacinis raštingumas žinių visuomenėje Azijoje; elektroninis mokymas; imigrantų istorijos ištekliai: jų atsiradimas, gyvenimas ir indėlis; visuomenės informacijos priemonės: vyriausybinės informacijos reikšmė švietimui ir plėtrai; informacinio raštingumo įtaka demokratijai: kaip vyriausybinės bibliotekos gali padėti; raštingumo raida bibliotekų kontekste; bibliotekininkystės ir informacijos mokslo žurnalų įtaka tęstiniam profesiniam mokymui; bibliotekos, kalba ir raštingumas: jungti kontinentus steigiant skaitymo programas; moterys, bibliotekos ir ekonomikos plėtra.

parengė Asta Sabaliauskienė

Grįžti į turinį

Sudarytoja Danutė Blinova

© Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004

Bibliotekininkystės centras 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.