.RU

Józefa WILCZEWSKA - Opracował juliusz wilczewski marzec 2010

Józefa WILCZEWSKA

urodziła się 16 kwietnia 1902. Zmarła 30 października 1973.

179.

Justyna WILCZEWSKA

c. Leona urodziła się w Kurzelowej Wielkiej - Podole. Zmarła w 1943 w Dunajowcach - Podole. Pochowana w 1943 w Dunajowcach - Podole.

1901 - Nabyła za spłatę spadku dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi i sadem w Nowej Uszycy (Letniowcach).

1905 - Zaświadczenie z dnia 20 października 1905 roku o tym, że po śmierci szlachetnie urodzonego Józefa s. Krzysztofa Wilczewskiego, właściciela majątków we wsiach Kurzelowa, Kurzelówka i Siniakowce (2322 dziesięcin 772 sążni) spadkobiercami zostali: po synie Leonie - Henryk s. Leona, Maria Aniela i Justyna oraz wnuk Leona po synie jego Józefie - Ludwik Wilczewski;

Justyna zamężna z

??? Kotwickim

.

Potomstwo:

252 F I.

Maria Kotwicka

urodziła się w 1897.

253 F II.

Kazimiera Kotwicka

zmarła w 1991.

180.

Franciszek WILCZEWSKI

urodził się w Kurzelowej Wielkiej - Podole.

1899 - Wspomniany w książce "Własność ziemiańska w Guberni Podolskiej" pod redakcją W. Guldmana, jako właściciel majątku w Kurzelowej Wielkiej poczta Minkowce (gdzie zamieszkiwał). Powierzchnia: 257 dzies. 2327 sążni, w tym: dworskiej - 6 dziesięcin 1200 sążni, uprawnej - 165 dziesięcin 1799 sążni, lasów - 69 dziesięcin 598 sążni, sianożęci - 3 dzięcin 1323 sążni, pastwisk - 3 dziesięcin 600 sążni, nieużytków - 2 dziesięciny 135 sążni. Majątek wydzierżawiony innej osobie.

1914 - Wymieniony w spisie właścicieli ziemskich powiatu uszyckiego (423 dziesięciny w Kurzelówce).

Franciszek żonaty z

Rafaliną ŁUBKOWSKĄ

.

Potomstwo:

254 F I.

Paulina Wilczewska

urodziła się w 25.04.1866 w Bodaczówce – Podole, powiat uszycki.

1866 – W dniu 12.06.1866 w parafialnym kościele w Kitajgrodzie ochrzczona została Paulina, córka szlachetnie urodzonych Franciszka i Rafaliny z Łubkowskich Wilczewskich, urodzona w Bodaczówce w powiecie uszyckim. Rodzicami chrzestnymi byli szlachetnie urodzeni Tomasz Kożuchowski i Franciszka Bielecka. Świadkowie byli Andrzej Bielecki i Zofia Wacowska.

181.

Bolesław Józef WILCZEWSKI

s. Franciszka.

1899 - Opiekun prawny małoletnich spadkobierców Barbary Wilczewskiej c. Józefa. Prowadzi ich majątek w Kurzelowej Wielkiej.

1900 - Postanowienie Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów o wpisaniu Bolesława Józefa do szóstej części księgi rodowodowej z dnia 9 września 1900 roku. Opublikowane w "Spisie szlachty wpisanej do księgi rodowodowej Guberni Podolskiej" wyd. w Kamieńcu Podolskim w 1913 roku.

Bolesław żonaty z

Marianną ???

.

Potomstwo:

255 M I.

Franciszek Antoni WILCZEWSKI

.

1900 - Postanowienie Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów o wpisaniu Franciszka Antoniego do szóstej części księgi rodowodowej z dnia 9 września 1900 roku. Opublikowane w "Spisie szlachty wpisanej do księgi rodowodowej Guberni Podolskiej" wyd. w Kamieńcu Podolskim w 1913 roku.

Metryka urodzenia Fond 17, opis 1, akt 299 - archiwum w Chmielnickim (z Kamieńca Podolskiego)

186.

Józef Sylwian Wacowski

s. Zofii Wilczewskiej urodził się w 1843. Zmarł w 1910.

1905 - Zaświadczenie z dnia 20 października 1905 roku o tym, że po śmierci szlachetnie urodzonego Józefa s. Krzysztofa Wilczewskiego, właściciela majątków we wsiach Kurzelowa, Kurzelówka i Siniakowce (2322 dziesięcin 772 sążni) spadkobiercami zostali: dzieci córki Józefa Zofii po mężu Wacowskiej: Karol, Justyn, Józef, Katarzyna, Łucja i Wiktoria;

Józef żonaty z (1)

Teresą WILCZEWSKĄ

córką Stanisława Jana Wilczewskiego i ??? Wacowskiej.

1905 - Zaświadczenie z dnia 20 października 1905 roku o tym, że po śmierci szlachetnie urodzonego Józefa s. Krzysztofa Wilczewskiego, właściciela majątków we wsiach Kurzelowa, Kurzelówka i Siniakowce (2322 dziesięcin 772 sążni) spadkobiercami zostali: po synie Stanisławie synowie Karol i Rudolf oraz córki Stefania, Zofia, Helena, Julia i Teresa a po jego śmierci (Stanisławie s. Józefa) Zofia c. Józefa z Wacowskich;

Potomstwo:

+ 256 F I. Zofia Wacowska wspomniana pod # 224.

Józef żonaty z (2)

Pauliną Michaliną Filipowicz

.

Potomstwo:

257 M II. Wojciech Wacowski urodził się w 1894, zmarł w 1941.

+ 258 M III. Zygmunt Wacowski urodził się w 1898, zmarł w 1967.

190.

Paweł WILCZEWSKI

s. Jana Bolesława Celestyna urodził się w 1865 w Kurzelowej Wielkiej - Podole. Zmarł w 1959 we Wrocławiu - Dolny Śląsk.

1865 - 27 stycznia ochrzczono w parafialnym kościele katolickim w Minkowcach imieniem Paweł niemowlę urodzone w dniu 22 stycznia w majątku Kurzelowa, syna szlachetnie urodzonych ziemian Jana i Domiceli z d. Witkowskiej małżonków Wilczewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Wilczewski z Franciszką Łubkowską, świadkami Kalasanty Wilczewski z rafaliną Wilczewską.

1871 - Odziedziczył część Kurzelowej Wielkiej. Posiadał równięż dużą nieruchomość w Nowej Uszycy (dzierżawił ją czasowo Rudolf Wilczewski).

1890 - Ukończył 5-cio letnie studia rolnicze jako agronom.

1899 - Wymieniony w książce "Własności ziemskie w guberni Podolskiej", pod red. W. Guldmana jako właściciel majątku w Kurzelowej Wielkiej. Powierzchnia: 263 dzies. 1200 sążni, w tym: dworskiej (tj. pod zabudowaniami plus parki, ogrody) - 1200 sąż., uprawnej - 200 dz., lasów - 23 dz., pastwisk - 35 dz., nieużytków - 5 dz.

1905 - Zaświadczenie z dnia 20 października 1905 roku o tym, że po śmierci szlachetnie urodzonego Józefa s. Krzysztofa Wilczewskiego, właściciela majątków we wsiach Kurzelowa, Kurzelówka i Siniakowce (2322 dziesięcin 772 sążni) spadkobiercami zostali: po synie Janie s. Józefa - Paweł Wilczewski;

1910 - Umieszczony w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach członków Rady Państwowej powiatu Uszyckiego guberni Podolskiej, zamieszkały i posiadający majątek ziemski 422 dziesięcin w Wielkiej Kurzelowej.

1911 - Umieszczony w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach członków Rady Państwowej powiatu Uszyckiego guberni Podolskiej, zamieszały i posiadający majątek ziemski 422 dziesięcin w Wielkiej Kurzelowej.

1911 - Umieszczony w spisie osób posiadających ziemię w powiecie Uszyckim w ilości nie mniejszej niż 15 dziesięcin (422 - Kurzelowa Wielka) i uprawnionych o udziału w wyborach ziemskich.

1914 - Wymieniony w spisie właścicieli ziemskich powiatu uszyckiego (423 dziesięciny w Kurzelówce).

1917 - W momencie wybuchu rewolucji bolszewickiej 13 listopada schronił sie z rodziną w Nowej Uszycy (ul. Lipowa).

1918 - Powrócił na krótko do majątku (kiedy Ukraina rządził hetman Skoropadzki) ale w związku z sytuacją wyjechał ponownie do Nowej Uszycy.

1920 - Po 980 dniach w lipcu wyjechał do Polski do Częstochowy.

1921 - Po roku powrócił z rodziną do Stanisławowa.

1922 - Ze Stanisławowa przejechał do Pińska.

1923 - Powrót do Stanisławowa.

1928 - Mieszkał w Krechowcach k/Stanisławowa.

1939 - Do wybuchu IIWŚw. mieszkał w majatku Kierniczkach (Kryniczki) k/Tarnopola

1952 - Mieszkal w Brzegu.

Paweł żonaty z

Zofią Śnieżko

. Zofia zmarła w 1948 w Brzegu - Dolny Śląsk. Pochowana w 1948 we Wrocławiu.

Córka prezesa banku w Nowej Uszycy. Wniosła do małżeństwa ok.180 ha ziemi.

Potomstwo:

259 F I.

Krystyna WILCZEWSKA

urodziła się w 1904 w Kurzelowej Wielkiej - Podole. Zmarła 4 stycznia 1984 w Warszawie. Pochowana w 1984 w Warszawie - Cmentarz Czerniakowski.

do 1939 - W okresie międzywojennym ukończyła studia wyższe (matematykę), wstąpiła do zakonu Nazaretanek we Lwowie jako siostra Prezepia.

po 1945 - Przełożona Zgromadzenia Zakonnego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej.

+ 260 F II.

Maria WILCZEWSKA

urodziła się w 1905. Zmarła w 1998.

+ 261 F III.

Stanisława WILCZEWSKA

urodziła się 7 marca 1907. Zmarła 11 października 1966.

+ 262 M IV.

Wacław WILCZEWSKI

urodził się 15 czerwca 1908. Zmarł w 1982.

+ 263 F V.

Halina WILCZEWSKA

urodziła się 7 września 1910. Zmarła 14 marca 1947.

193.

Marceli WILCZEWSKI

s. Michała urodził się 30 października 1867

-

Micowcach - Podole. Ochrzczony 14 listopada 1867 w Mukarowie - Podole.

1867 - Wypis z metryki chrztu nr 98

Niżej podpisany uszycki powiatowy dziekan proboszcz kościoła w Mukarowie wystawił wypis z oryginalnych ksiąg metrykalnych chrztów Mukarowskiego kościoła gdzie zapisano pod pozycją 98 akt o tresci następującej:

14 listopada 1867 roku w rzymsko-katolickim kościele parafialnym w Mukarowie ochrzczone zostało niemowlę imieniem Marceli przez księdza kanonika Bazylego Szacha, proboszcza tego kościoła, z zachowaniem świętego obrządku, syn szlachetnie urodzonych Michała i Tekli z Suchowieckich Wilczewskich, urodzony 30 października 1867 roku we wsi Micowce parafii Mukarów. Rodzicami chrzestnymi byli szlachetnie urodzeni Stanisław Harasimowicz z Heleną Suchowiecką, świadkami Kalasanty Wilczewski z Marią Harasimowicz.

Wypis zgodny z oryginałem co potwierdzam własnoręcznym podpisem i przystawieniem pieczęci kościelnej - 21 lipca 1884 roku, proboszcz kościoła parafialnego w Mukarowie ksiądz kanonik Bazyli Szach.

1882 - Po śmierci ojca Michała pozostawał pod kuratelą wyznaczonego w dniu 9 marca 1882 przez Uszycką Opiekę Szlachecką porucznika rezerwy Antoniego Zielińskiego s. Kacpra.

1887 - Postanowienie Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów o wpisaniu Marcelego do szóstej części księgi rodowodowej z dnia 7 maja 1887 roku. Opublikowane w "Spisie szlachty wpisanej do księgi rodowodowej Guberni Podolskiej" wyd. w Kamieńcu Podolskim w 1897 roku.

1890 - W Kamieńcu Podolskim ukończył rosyjskie gimnazjum klasyczne i podjął studia wyższe we Lwowie. Uczestnik ruchu ludowego. Władze austriackie oskarżyły go o działalność antypaństwową i wydaliły z kraju. Nie wrócił na Podole w obawie o represje ze strony władz. Wyjechał do Szwajcarii gdzie w Zurichu wstapił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu.

1893 - Absolwent Wydziały Filozofii na Uniwersytecie w Zurichu. Wrócił na Podole, zajął się ojcowizną.

1895 - 10 kwietnia 1895 - (fragment):

…Majątek pozostały po śmierci szlachetnie urodzonych Władysława - Bonawentury (26 maja 1891) i Bronisława ( 24 grudnia 1892) ss. Michała Wilczewskich. …Szlachetnie urodzony Marceli Wilczewski to rodzony brat Władysława i Bonawentury, prawne dzieci Michała Wilczewskiego.

1905 - Zaświadczenie z dnia 20 października 1905 roku o tym, że po śmierci szlachetnie urodzonego Józefa s. Krzysztofa Wilczewskiego, właściciela majątków we wsiach Kurzelowa, Kurzelówka i Siniakowce (2322 dziesięcin 772 sążni) spadkobiercami zostali: po synie Michale - Marceli, Stanisława i Antonina dzieci Michała Wilczewskiego, a po mężu Stanisława Zewińska i Antonina Dobrowolska;

1909 - Wspomniany w Księdze Pamiątkowej Guberni Podolskiej.

1910 - Umieszczony w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach członków Rady powiatu Uszyckiego guberni Podolskiej, zamieszkały i posiadający majątek ziemski 380 dziesięcin w Kurzelówce.

1911 - Umieszczony w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach członków Rady powiatu

Uszyckiego guberni Podolskiej, zamieszkały i posiadający majątek ziemski 380 dziesięcin w Kurzelówce.

1911 - Umieszczony w spisie osób posiadających ziemię w powiecie Uszyckim w ilości nie mniejszej niż 15 dziesięcin (380 - Kurzelówka) i uprawnionych o udziału w wyborach ziemskich.

1914 - Wymieniony w spisie właścicieli ziemskich powiatu uszyckiego (380 dziesięcin w Małej Kurzelowej).

1920 - Wyjechał z żoną do Dubnej na Wołyniu, gdzie sprawował funkcję burmistrza.

*

W „Pamiętnikach 1840-1914” Stanisława STEMPOWSKIEGO wspomnianiani są Wilczewscy i Wacowscy posiadający majątki w Kurzelowej i okolicy:

…Miałem w ostatnich trzech klasach [Gimnazjum w Kamieńcu Podolskim – przyp. J. Wilczewski] kolegę Marcelego Wilczewskiego, który siedział zawsze w pierwszej ławce z powodu straszliwego krótkowidztwa, a okularów nie chciał nosić. Zawsze był zatopiony w sobie, odcięty od świata. Zabawne było, jak zlośliwy inspektor Puczkowskij wykładający nam grekę, gdy wyrwany uczeń czegoś nie wiedział, miał zazwyczaj palcem wskazywać na siedzących w ławkach i mówić: „Wy, wy, wy!” Zrywaliśmy się jak oparzeni, ale wilczewski mężnie wpatrywał się w skierowany w niego groźny palec i ani drgnął, gdyż nie widział. Dopiero na okrzyk : Wilczewski! – podnosił się jak ze snu. Maturę dostał w rok po moim wyjeździe z Kamieńca i pojechał na uniwersytet we Lwowie. Tam zetknął się z ruchem ludowym, oskarżony o agitację polityczną dostał się do procesu wytoczonego Wysłouchowi, Klimaszewskiemu, Homolickiemu i in. I jako obcokrajowiec skazany na wydalenie z Austrii. Nie powrócił na Podole z obawy aresztu i pojechał na studia do Zurichu.

Wszystko to przypomniałem sobie wracając kiedyś z Kamieńca do Szebutyniec i postanowiłem zboczyć trochę z drogi, zajechać do gniazda Wilczewskich, wsi Kurzelowej, i tam zasięgnąć o Marcelim [Wilczewskim – przyp. J. Wilczewski] wiadomości. Na obszarze ogromnych trzech wsi - Kurzelowej, Kurzelówki i Siniakowiec zarówno we wsiach, jak i po polach stały rozrzucone szlacheckie dworki z folwarkami, Rozpytując miejscowych chłopów usłyszałem, że we dworkach tych mieszkają albo Wilczewscy, albo Wacowscy. - "U nas panowie nasi to Wilczewscy i Wacowscy, a co koło niego pan jechał na polu, to pan Franciszka. Innych nie ma!" - Mając taką informację wstąpiłem do pierwszego dworku i dowiedziałem się, że starszy brat Marcelego zmarł na gruźlicę, a że nie było sukcesorów, sprowadził był przed śmiercią Marcelego z zagranicy i że ten obecnie gospodaruje u siebie w Kurzelówce. Pojechałem tam, że się to już i wieczór zbliżał. Ledwiem poznał dawnego Wilka w zarośniętym, zaniedbanym, zgarbionym człowieku w obdartym serdaku. Nieduży dworek cały zarośnięty był dzikim winem i dla wygody wchodziło się do wnętrza nie przez zasnuty ganek, lecz przez niskie okno od ogrodu. Spędziliśmy wieczór na opowiadaniu o swoich przejściach i losach. Marceli ożywił się, ale znać było, że te farysowe wspomnienia już są dla niego bardzo dalekie, że cały przysypany jest piaskiem i śmieciem codziennych folwarcznych myśli, trosk gospodarskich i procesów. Szafa z książkami w pokoju, gdziem nocował, była mocno zakurzona, snadź nikt do niej dawno nie zaglądał. (…)

Dowiedziałem się od Wilka, że te trzy wsie są majątkiem pojezuickim, stanowiły ongi własność Komisji Edukacyjnej i były oddane w posiadanie dziedziczne dwu rodzinom - Wilczewskich i Wacowskich na warunkach wieczystego czynszu wpłacanego na rzecz Komisji Edukacyjnej…

Marceli żonaty z

??? Demetzer -

1910.

Szwajcarka z pochodzenia, po ślubie z Marcelim była aktorką we Lwowie.

Potomstwo:

264 F I.

Wanda WILCZEWSKA

urodziła się w 1910 w Kurzelowej Małej - Podole.

1926 - Uczennica klasy VII Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Dubnie (Wołyń). Podpisała się na deklaracji z okazji 150-lecia Stanów Zjednoczonych.

1998 - Z informacji uzyskanych w 2002 roku od mieszkańców Kurzelówki wynika, że córka Marcelego Wanda (Ducia) odwiedziła ojcowiznę. Niestety dworek Marcelego nie zachował się.

197.

Piotr WILCZEWSKI

s. Antoniego urodził się w 1791. Zmarł w 1850.

???? - Dziedzic Michorowa i Montek. Radca Ziemstwa Kredytowego - Kwidzyń.

Piotr żonaty z

Anną Donimirską

. Anna urodziła się w 1793. Zmarła w 1853.

Potomstwo:

+ 265 F I.

Florentyna Elżbieta WILCZEWSKA

urodziła się w 1823. Zmarła w 1867.

198.

Hieronim WILCZEWSKI

s. Józefa urodził się w 1770.

Potomstwo:

+ 266 M I.

Antoni WILCZEWSKI

urodził się w 1810. Zmarł w 1882.

267 M II.

Józef WILCZEWSKI

zmarł w 1831 w Szawlach - Żmudź.

1831 - gen. Giełgud zorganizował powstanie na Litwie. Józef Wilczewski był rotmistrzem 1 szwadronu 106 pułku ułanów. Pułk otrzymał rozkaz zdobycia rynku w Szawlach, obsadzonego przez piechotę rosyjską, szarżę przeprowadził 1 szwadron 106puł, na czele którego był Józef Wilczewski. W czasie ataku padł zabity na rynku.

199.

Antoni Sylwester Ignacy WILCZEWSKI

s. Macieja Józefa urodził się 21 października 1787 w Wieżance. Ochrzczony 8 kwietnia 1788 w Narwi - Podlasie. Zmarł w 1834.

1787 - Metryka chrztu nr ... Narew - odpis

Działo się w majątku Wieżanka dnia 21 października 1787 roku. Ja brat Bernard Sulejowski zakonnik klasztoru Reformowanego, ochrzciłem z wody dziecię nadając imiona Antoni, urodzone tego samego dnia, syna Macieja Józefa i Katarzyny z Wąsowskich Małżonków Wilczewskich.

Rodzicami jego chrzestnemi byli Konstanty Zawadzki i Łucja Budwiłłowa.

Powyższy wypis z metrykalnych ksiąg parafii Narew zgodny z oryginałem poświadczam własnoręcznym podpisem: ks. S. Bartoszewicz wikary Parafii Narew - .. marca 1798 roku.

1788 - Metryka chrztu nr ... Narew - odpis

Działo się w mieście Narew dnia 8 kwietnia 1788 roku. Ja ks. Stefan Olszewski wikary kościoła w Narwi, ochrzciłem dziecię nadając imiona Antoni Sylwester Ignacy, urodzone 21 października 1787 w Wieżance, syna Macieja Józefa i Katarzyny z Wąsowskich Małżonków Wilczewskich, ochrzczonego z samej wody przez brata Bernarda Sulejowskiego zakonnika klasztoru Reformowanego. Rodzicami jego chrzestnemi byli Konstanty Zawadzki i Łucja Budzwiłłowa Skarbnikowa Rawska, asystowali Ludwik Budzwiłł Skarbnik Rawski i Marianna Wąsowska Notariuszowa Brańska Grodzka.

Powyższy wypis z metrykalnych ksiąg parafii Narew zgodny z oryginałem poświadczam własnoręcznym podpisem: ???

1813 - Antoni i żona jego Anna z Bonieckich otrzymuja darowiznę - majatek Werstok w dniu 15 sierpnia od stryja Stanisława Wilczewskiego (kasztelanica podlaskiego).

1819 - Starosta wizki. Sędzia sądu grodzkiego brzeskiego.

1820 - Antoni w dniu 2 grudnia kupuje od teściowej swojej Magdaleny z Chrzanowskich Bonieckiej majatek Kuraszewo w powiecie brzeskim za sumę 3700 rubli.

Antoni żonaty z

Antoniną Anną Boniecką

. Antonina urodziła się w 1796.

Potomstwo:

268 M I.

Franciszek Stanisław Józef WILCZEWSKI

urodził się 6 kwietnia 1815 w Grajewie. Ochrzczony 9 czerwca 1816 w Grajewie.

1816 - Metryka chrztu nr ... Grajewo - odpis

Działo się w Mieście Grajewie dnia 9 czerwca 1816 roku. Ja ks. Jan Żelechowski proboszcz Grajewski ochrzciłem dziecię nadając imiona Franciszek Stanisław Józef, urodzone 6 kwietnia 1815 roku i ochrzczone z wody tego samego dnia o godzinie 3 po południu, syna Antoniego i Anny z Bonieckich małżonków Wilczewskich, Pułkownikowstwa wiskich. Rodzicami jego chrzestnemi byli Franciszek Ksawery Rydzewski Pułkownik Rajgrodzki z chorążyną Anną Wilczewską, świadkami Kazimierz Wilczewski Major Wojska Pruskiego z Teklą Bartochowską, Kajetan Wilczewski Chorąży z Różą Rydzewską Pułkownikową Rajgrodzką i Antoni Wyszkowski geometra Płocki z Teofilą Cybulską panną.

Powyższy wypis z matrykalnych ksiąg parafii Grajewo zgodny z oryginałem poświadczam własnoręcznym podpisem: ks. Jan Żelechowski Proboszcz Grajewski - 18 sierpnia 1816 roku.

269 M II.

Aleksander Józef Kajetan WILCZEWSKI

urodził się 31 marca 1817 w Wołkostawcu. Ochrzczony 24 kwietnia 1823 w Wierzchowiczach. Zmarł w 1896 w Warszawie. Pochowany w 1896 w Warszawie - Powązki.

1817 - Urodzony we dworze Wołłostawiec i ochrzczony z wody tego samego dnia tj. 31.03.1817 roku w Grajewie. Świadkami byli Kajetan Wilczewski, dziedzic Grajewa lat 50 (ur.1767) oraz Wawrzyniec Wądołowski, dziedzic Popowa lat 50 (ur.1767)

1823 - Metryka chrztu nr ... Wierzchowicze - odpis

Działo się w Wierzchowiczach dnia 24 kwietnia 1823 roku. Ja ks. Felicjan Anchigierski altavista Kościoła Wierzchowicze ochrzciłem dziecię płci męskiej nadając imiona Aleksander Józef Kajetan, urodzone 31marca 1817 roku we Dworze w Wołkostawcu i ochrzczone z wody tego samego dnia, syna Antoniego i Anny Małżonków Wilczewskich. Rodzicami jego chrzestnemi byli Michał Czaczkowski z Elżbietą Laszową.

Powyższy wypis z matreykalnych ksiąg kościoła Wierzchowicze zgodny z oryginałem poświadczam własnoręcznym podpisem: ks. Modest Krzyżanowski zastępca Proboszcza, zakonnik xx. Maryanów. Wierzchowicze - 18 marca 1826 roku.

1863 - marszałek szlachty powiatu brzeskiego, mianowany z ramienia rządu powstańczego. Naraził się zaraz na początku powstania styczniowego pułkownikowi Dekońskiemu, wojennemu komendatowi powiatu. Za swoją śmiałość został bez sądu zesłany do Permu na Uralu.

Aleksander żonaty z

Melanią ???

. Melania urodziła się w 1829. Zmarła w 1913 w Warszawa. Pochowana w 1913 w Warszawie - Powązki.

207.

Józefa Kisielnicka

c. Ludwiki Magdaleny Wilczewskiej urodziła się w 1790. Zmarła w 1830.

Józefa zamężna z

Janem Paulinem Woyczyńskim

. Jan urodził się w 1796. Zmarł w 1867.

Potomstwo:

270 F I.

Ludwika Nepomucena Zofia Woyczyńska

urodziła się w 1830.

+ 271 M II.

Jan Stanisław Woyczyński

urodził się w 1831. Zmarł w 1905.

272 M III.

Tadeusz Woyczyński

urodził się w 1841 w Łasku.

213.

Tadeusz WILCZEWSKI

s. Walentego Piotra urodził się 30 października 1794. Zmarł 8 kwietnia 1860.

1844 - Wraz z małżonką Józefą z Sumińskich zakupili od Anastazego Łempickiego majątek Zarzeczewo wraz z Kępą na Wiśle za 119 tys. złp. Zamieszkiwali jednak w dotychczasowym miejscu, w Brodnicy, w kraju pruskim. W Zarzeczewie mieszkali najprawdopodobniej Łempiccy, a same folwarki zostały oddane w dzierżawę.

1858 - Sprzedali później majątek Janowi Krępeciowi z Józefowa za 130 000 złp. czyli ok. 19 500 rubli.

Tadeusz żonaty z

Józefą SUMIŃSKĄ

. Józefa urodziła się w 1816. Zmarła 30 kwietnia 1880.

Potomstwo:

+ 273 F I.

Urszula WILCZEWSKA

urodziła się 13 grudnia 1842.

274 M II.

Antoni WILCZEWSKI

ochrzczony 3 lipca 1844 w Brodnicy - Pomorze.

214.

Maciej Mateusz WILCZEWSKI

s. Walentego Piotra urodził się 21 września 1795. Zmarł 17 stycznia 1873.

1813 - Brał udział w bitwie pod Lipskiem roku jako oficer-kirasjer i adiutant głównodowodzącego wojsk polskich księcia Józefa Poniatowskiego. Obaj wtedy dotarli do mostu przez Elsterę i skoczyli do rzeki obok miejsca przeprawy wojska francuskiego, Wilczewski miał więcej szczęścia, niż książę Poniatowski, który utonął. Maciej dotarł na koniu do przeciwnego brzegu, gdzie dołączył się do wojsk francuskich.

1819 - Pierwszym przedstawicielem Wilczewskich w powiecie lipnowskim był Mateusz. Nabył on od Franciszka Rokickiego dobra Jastrzębie za sumę 210 tyś.złp. Zbudował w Jastrzębiu dwór i założył park.

1820 - Zamieszkał wraz z zoną Leonardą we dworze w Jastrzębiu.

1830 - Porucznik 8puł Wojska Polskiego, kawaler Złotego Krzyża Virtuti Militari.

1831 - 6 września wiózł jako porucznik trofea wojenne do Modlina.

1833 - Brał czynny udział w działaniach oddziału powstańczego "Zemsta Ludu", mającego wzniecić nowe powstanie w Polsce. Kontaktował się z emisariuszami przybyłymi z Francji Kalikstem Borzewskim i Arturem Zawiszą w lesie lubowidzkim. Otrzymał od nich odezwy powstańcze aby rozdawać wśród ludności miejscowej. Przyjął również w swoim dworze rannego partyzanta Roberta Kurellę i przetransportował go za granicę.

1834 - Po upadku powstania listopadowego zbiegł do Anglii. W Londynie był członkiem Komisji Emigracji Polskiej.

1835 - Konfiskata dóbr Jastrzębie na mocy reskryptu z dnia 19.12.1833 Wielkiego Księcia Gorczakowa - generała Głównego Sztabu armii carskiej i przejęcie na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego.

1838 - Po krótkim pobycie w Londynie powrócił do rodziny w zaborze pruskim.

1839 - Po śmierci żony Leonardy ożenił się powtórnie i zamieszkał w Brodnicy, tuż przy granicy prusko-rosyjskiej.

1860 - Świadek na chrzcie Leonarda Mateusza Tomasza Wilczewskiego s. Franciszka Kaliksta.

Maciej żonaty z (1)

Leonardą Romocką

córką Jana Romockiego i Julianny Przeciszewskiej 7 lutego 1820 w Sadłowie - ziemia rypinska. Leonarda urodziła się w 1801. Zmarła w 1831.

Herbu Prawdzic

Potomstwo:

275 M I.

Ignacy Brunon WILCZEWSKI

urodził się 31 lipca 1820 w Jastrzębiu - ziemia dobrzyńska. Ochrzczony w Lipnie. Zmarł 21 lipca 1867.

1841 - Wraz z bratem Franciszkiem wykupili skonfiskowane wcześniej dobra Jastrzębie wraz z folwarkiem Okrąg za 140 tys.złp na publicznej licytacji.

1843 - Podczas przeprowadzania postepowania spadkowego po zmarłej Matce Leonardzie, bracia podzielili sie majatkiem. Franciszek przejął majatek wraz z folwrkiem Okrąg oszacowane na 140 tys. złp., a Ignacy Wilczewski otrzymał nadział majątkowy zabezpieczony na dobrach Kotowo w wysokości 21 tyś. złp. i na dobrach Skudzawy w wysokości 6 200 złp, ponadto Franciszek miał wypłacic w dwóch ratach sumę 50 tyś.złp.

1845 - Kwotę 50 tyś.złp. Ignacy Wilczewski odstąpił Dominikowi Dziewanowskiemu, właścicielowi dóbr Działyń, a ten z kolei w 1850 roku z sumy tej przyznał 40 tyś. złp. Władysławie z Romockich Wilczewskiej, zonie brata Franciszka, natomiast 10 tyś.złp. Ignacemu Wilczewskiemu.

1849 - Świadectwo Szlacheckie nr 646 wydane przez Heroldię Królestwa Polskiego w dniu 11/23.08.1849 roku. Był kawalerem, obywatel ziemski w Warszawie, majątek swój poświęcił na książki, starożytności i numizmaty, swoją skrzętnością ożywiał ruch numizmatyczny, sam jednak był słabym znawcą. Notatki po nim pozostały u W. Kostrzębskiego. Zbiory po śmierci przeszły do Gustawa Zielińskiego. Schodzili się u niego numizmatycy na pogadanki numizmatyczne, nazwane później wieczorami czwartkowemi lub Beyerowskiemi, bywał tam Beyer, Kostrzębski, Zwoliński, dr Miler, Michalski i inni. Ukończył gimnazjum w Warszawie, potem podróżował, zamieszkiwał jakiś czas w Monachium. Miał być oryginalnym, Kostrzębski tak go opisuje: buty palone, spodnie białe parciane, kurtka w kroju akademickim, czapka aksamitna w paski zielone wypłowiała, płaszcz ogromny piaskowy z peleryną jak fejakiewskie [?], goły jak turecki swiety, łóżko jego staroświeckie książkami założone, gdzie sypiał to zagadka. Typ archeologa. (Album numizmatyczne polskie. Lit. S-Z T.2)

+ 276 M II.

Franciszek Kalikst WILCZEWSKI

urodził się 10 października 1821. Zmarł 26 października 1898.

277 M III.

Brunon Józef Tadeusz WILCZEWSKI

urodził się w 1825 w Jastrzębiu - ziemia dobrzyńska. Ochrzczony w Lipnie.

278 F IV.

Marianna Łucja Barbara WILCZEWSKI

urodziła się w 1826 w Jastrzębiu - ziemia dobrzyńska. Ochrzczona w Lipnie.

215.

Urszula WILCZEWSKA

c. Walentego Piotra urodziła się 21 października 1803. Zmarła 15 października 1823.

Urszula zamężna z

Stanisławem Romockim

synem Jana Romockiego i Julianny Przeciszewskiej w 1822. Stanisław zmarł w 1846.

1808 - Właściciel majątku Łążyn.

1813 - Właściciel majątku Kawęczyn (do 1826).

1833 - Po ucieczce szwagra Mateusza Wilczewskiego za granicę i śmierci jego zony Leonardy, przejął opiekę nad ich nieletnimi dziećmi.

Potomstwo:

279 F I.

Urszula Romocka

zmarła w 1855.

216.

Wiktoria Ewa WILCZEWSKA

c. Franciszka Ksawerego Mateusza Jana urodziła się w 1805. Zmarła w 1840.

Wiktoria zamężna z

Janem Alojzym Płonczyńskim

. Jan urodził się w 1778. Zmarł w 1850.

Potomstwo:

+ 280 M I.

Teofil Płonczyński

urodził się w 1834.

217.

Aleksander Nikodem Antoni WILCZEWSKI

s. Franciszka Ksawerego Mateusza Jana urodził się w 1809 w Grajewie. Zmarł 24 lutego 1853 w Grajewie.

1837 - Dziedzic dóbr Grajewa, lat 27 mający, tu w Grajewie zamieszkały, synowiec zmarłego Kazimierza Wilczewskiego.

1838 - lat 27, sukcesor synowiec Kajetana Wilczewskiego i jego żony Anny z Wilczewskich, zamieszkały w Grajewie.

1840 - dziedzic dóbr Grajewo lat 31, zamieszkały w Grajewie

1841 - dziedzic dóbr Grajewa z przyległościami, lat 32 mający, zamieszkały w Grajewie

1841 - dziedzic dóbr Grajewa ojciec,lat 31 mający w Grajewie zamieszkały

1842 - dziedzic dóbr Grajewo lat 33, zamieszkały w Grajewie

1847 - dziedzic dóbr Grajewo lat 38, zamieszkały w Grajewie

1847 - synowiec zmarłego Kajetana, lat 38 mający, dziedzicznie w Grajewie zamieszkały.

1848 - lat 38, lat 62 mający, Dziedzic dóbr Grajewo.

1853 - Metryka zgonu nr 11 Grajewo

Działo się w Grajewie dnia 16 (28) lutego 1853 roku, o godzinie 1 z południa. Stawili się Józef Ładowski, lat 67, były oficer Wojsk Polskich i Wincenty Kuźmicki, lat 53 mający, rządca dóbr Grajewa, obadwa w Grajewie zamieszkali, oświadczyli iż dnia 12 (24) bieżącego miesiąca i roku o godzinie 2 rano umarł w Grajewie Jaśnie Wielmożny Aleksander Wilczewski, Sędzia Pokoju Okręgu Biebrzańskiego, Dziedzic Grajewa, syn niegdy Ksawerego i Maryanny z Gołembiewskich małżonków Wilczewskich, lat 83 mający, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Henrykę z Wielmożnych Łaskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Wilczewskiego, akt ten stawającym przeczytany, przez Nas i stawających podpisany: ks. Piotr Wnorowski Proboszcz Grajewski, Józef Ładowski, Wincenty Kuźmicki.

Świadectwo Szlacheckie nr 61 wydane przez Heroldię Królestwa Polskiego.

Aleksander żonaty z (1)

Rozalią Bońkowską

. Rozalia urodziła się w 1818 w Pomianach. Zmarła 7 czerwca 1843 w Warszawie. Pochowana w 1843 w Grajewie - Cmentarz Parafialny.

1843 - Metryka zgonu nr 108 Grajewo

Działo się w Grajewie dnia 3 listopada 1843 roku o godzinie 7 rano. Stawili się Wielmożny Feliks Bońkowski Dziedzic dóbr Pomiany, ojciec zmarłej, lat 52, i Adolf Bońkowski, brat zmarłej, lat 23, obadwaj w Pomianach zamieszkali. Oświadczyli iż dnia 7 czerwca roku bieżącego o godzinie 8 rano zmarła w Warszawie Rozalia z Bońkowskich Wilczewska, żona Wielmożnego Aleksandra Wilczewskiego, Dziedzicadóbr Grajewo, zamieszkała tu w Grajewie i tylko na kuracyi bawiąca w Warszawie, której zwłoki z dozwolenia Wysokiej Komisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych reskryptem z dnia 27 maja (8 czerwca) roku bieżącego nr 22217/11770 przeniesione do Grajewa i na Cmentarzu Parafii Grajewskiej w Grobie Familijnym pochowane zostały, lat mająca 25. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Wilczewskiej akt ten później spisany z przyczyny słabego a na teraz zmarłego miejscowego Proboszcza ks. J. Krajewskiego, stawającym przeczytany, przez Nas i stawających podpisany został: ks. A. Szepietowski, Adolf Bońkowski, Feliks Bońkowski.

Potomstwo:

281 M I.

Feliks Kajetan Czesław WILCZEWSKI

urodził się 20 lipca 1840 w Grajewie. Ochrzczony 26 lipca 1840 w Grajewie. Zmarł 8 września 1841 w Grajewie.

1840 - Metryka urodzenia nr 77 Grajewo.

Działo się w Mieście Grajewie dnia 26 lipca 1840 roku o godzinie 7 po południu. Stawił się Wielmożny Aleksander Wilczewski dziedzic dóbr Grajewo, lat 31 mający, tu w Grajewie zamieszkały, w obecności Jaśnie Wielmożnego Kajetana Wilczewskiego dziedzica łącznie Grajewa z przyległościami, w Grajewie zamieszkałego sędziego pokoju powiatu biebrzańskiego oraz byłego marszałka tegoż powiatu, lat 73 liczącego, tudzież Wielmożnego Feliksa Bońkowskiego, dziedzica dóbr Pomiany,tamże zamieszkałego, lat 50 mającego i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone tu w Grajewie dnia 20 lipca roku bieżącego o godzinie 10 przed południem z Jego małżonki Rozalij z domu Bońkowskiej, lat 22 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez Jaśnie Wielmożnego Pawła Straszyńskiego Biskupa Diecezji Augustowskiej, Orderu Świętego Stanisława pierwszej klasy Kawalera, nadane zostao imię Feliks Kajetan Czesław a Rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kajetan Wilczewski i Teofila Bońkowska wyżej wspomnianego Bońkowskiego żona. Asystującemi byli: Jaśnie Wielmożny Franciszek Kisielnicki dziedzic z Kisielnicy, były Poseł i Jaśnie Wielmożna Rozalia Rydzewska dziedziczka z Rydzewa, Jaśnie Wielmożny Xawery Rydzewski, były Marszałek oraz Sędzia Pokoju Powiatu Biebrzańskiego, dziedzic dóbr Rydzewa i Wielmożna Józefa Woyczyńska, Wielmożny Jan Woyczyński dziedzic z Ławska i panna Laura Bońkowska.

Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, został podpisany: ks. Józef Krajewski proboszcz Grajewski, ojciec Aleksander Wilczewski, dziadek urodzonego Feliks Bońkowski, Kajetan Wilczewski dziadek urodzonego.

1841- Metryka zgonu nr 63 Grajewo

Działo się w Mieście Grajewie dnia 9 września 1841roku o godzinie 10 przed południem. Stawili się Wielmożny Aleksander Wilczewski Dziedzic dóbr Grajewa ojciec,lat 31 mający w Grajewie zamieszkały i Felikx Bońkowski Dziedzic dóbr Pomiany i tamże zamieszkały, lat 50 liczący, dziad rodzony i oświadczyli, iż dnia 8 września roku bieżącego o godzinie 3 rano umarł Felikx Kajetan Wilczewski syn oświadczającego Aleksandra i Rozalii z Domu Bońkowskich Małżonków w Domu Rodzicielskim w Grajewie mieszkający, lat 1 i tygodni 6 liczący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Felixa Kajetana Wilczewskiego, akt ten przeczytany stawającym, został podpisany: ks. J. Krajewski Proboszcz Grajewski, Aleksander Wilczewski, Felix Bońkowski.

282 M II.

Ksawery Miron Antoni WILCZEWSKI

urodził się 17 sierpnia 1841 w Grajewie. Ochrzczony 26 sierpnia 1841 w Grajewie. Zmarł 31 Mar w Grajewie.

1841 - Metryka urodzenia nr 62 Grajewo.

Działo się w Mieście Grajewie dnia 26 sierpnia 1841 roku o godzinie 4 po południu.Stawił się Wielmożny Aleksander Wilczewski lat 32 majacy, dziedzic dóbr Grajewa z przyległościami, w Grajewie zamieszkały, w obecności Wielmożnego Feliksa Bońkowskiego lat 50 mającego, dziedzica dóbr Pomiany, tamże mieszkającego, tudzież Wielmożnego Xawerego Rydzewskiego dziedzica dóbr Rydzewa z przyległościami, lat 56 liczącego, w Kureywie zamieszkałego, i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Grajewie dnia 17 sierpnia roku bieżącego o godzinie 2 po północy z Jego Małżonki Rozalij z domu Bońkowskiej, lat 23 mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętyem w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Xawery Miron Antoni a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymienieni Felix Bońkowski z Wielmożną Wiktoryą Czyż, byłą Kommisarzową Obwodową. Asystującymi byli Xawery Rydzewski z Wielmożną Stanisławą Wadzyno, Wielmożni Felix Waga i Józefa Korczakowska, żona inżyniera Kanału Augustowskiego.

Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany został podpisany: ks. J. Krajewski proboszcz Grajewski, Felix Bońkowski, Aleksander Wilczewski, Xawery Rydzewski.

1844 - Metryka zgonu nr 27 Grajewo

Działo się w Mieście Grajewie dnia 1 kwietnia 1844roku o godzinie 4 po południu. Stawili się Wielmożny Aleksander Wilczewski, lat 35, Dziedzic Miasta Grajewa, ojciec zmarłego i Felix Bońkowski, lat 55 mający, Dziedzic dóbr Pomiany i oświadczyli, iż dnia wczorajszego (31marca) o godzinie 4 rano umarł Xawery Miron Antoni, lat 3 mający, syn stawającego Wielmożnego Aleksandra i niegdy Wielmożnej Rozalii z Bońkowskich Małżonków Wilczewskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Wielmoznego Xawerego Mirona Antoniego, akt ten stawającym przeczytany, przez Nas i stawających podpisany został: ks. A. Szepietowski, Aleksander Wilczewski, Felix Bońkowski.

+ 283 F III.

Anna Florentyna Maryanna Kunegunda WILCZEWSKA

urodziła się 16 października 1842. Zmarła w 1896.

Aleksander żonaty z (2)

Wandą Cecylią Bońkowską

. Wanda urodziła się w 1826 w Pomianach. Zmarła 13 marca 1848 w Grajewie.

1848 - Metryka zgonu nr 19 Grajewo

Działo się w Grajewie dnia 15 marca 1848 roku, o godzinie 2 po południu stawili się Wielmożny Aleksander Wilczewski, lat 38 i Wielmożny Józef Ładowski, lat 62 mający, pierwszy Dziedzic dóbr Grajewo, drugi były Oficer Wojsk Polskich, oba w Grajewie zamieszkali i oświadczyli, że dnia przedwczorajszego, o godzinie 1 po północy w Grajewie umarła Wielmożna Wilczewska Wanda, lat 22 mająca, żona wyżej wspomnianego Wielmożnego Aleksandra Wilczewskiego, a córka Jaśnie Wielmożnego Bońkowskiego Felixa i Jaśnie Wielmożnej Teofili z Cybulskich, małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Wielmożnej Wilczewskiej Wandy, akt ten stawającym przeczytany, przez nich i mnie podpisany został: Józef Ładowski, Aleksander Wilczewski, ks. Bagiński.

Potomstwo:

+ 284 F IV.

Rozalia Wanda Aleksandra WILCZEWSKA

urodziła się 1 listopada 1847.

Aleksander żonaty z (3)

Henryką Łaską

.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.