.RU

З дасягненнем 25-гадовага ўзросту - старонка 4


службовыя адзнакi:


Месца

для

фотакарткi

Заява
Асабiсты №

3280678К001РВ6
рэгістрацыйны нумар

Пашпарт сапраўдныУ

(назва органа)
МАСТОУСКІ РАУС
Прашу выдаць (абмяняць) пашпарт у сувязi

(адзначыць прычыну)
З РАСХОДВАННЕМ ЛІСТОУ
па беларуску

па руску

(запаўняецца па жаданню заяўнiка)

лацiнская транскрыпцыя

1.Прозвiшча

ПЯТРОУПЕТРОВ


2.Iмя

АЛЯКСЕЙАЛЕКСЕЙ


3.Iмя па бацьку

ПЯТРОВІЧПЕТРОВИЧ4.Дата нараджэння

280619785.Месца нараджэння

вёска, пасёлак, горад

В. ЖУХАВІЧЫ

Д. ЖУХОВИЧИ


Пол

раён

КАРЭЛІЧСКІ

КОРЕЛИЧСКИЙ
М

Ж

вобласць (край)
ГРОДЗЕНСКАЯ ГРОДНЕНСКАЯкраiна
рЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
6.Бацькi

Прозвiшча

Iмя

Iмя па бацьку

бацька
ПЯТРОУ ПЁТР АНТОНАВІЧ
мацi
ПЯТРОВА АЛА МІХАЙЛАЎНА
7.Муж, жонка
ПЯТРОВА ІНА УЛАДЗІМІРАЎНА
прозвiшча да шлюбу
МАКАРАВА
Дата нараджэння

09051980Дата рэгістрацыі

09031999пасведчанне выдадзена
А/ЗАГС АДМIНIСТРАЦЫI МАСТОУСКАГА РАЕНА
а/з

3480Халасты/НезамужняяРазведзены(ая)Удавец(ва)8.Дзеці (да 16-гадоў)

Прозвiшча

Iмя

Iмя па бацьку

Дата нараджэння
9. Адрас месца жыхарства – назва вобласцi, раёна, сельсавета, горада (пасёлка, вёскi), вылiцы, дом№, корпус №, кватэра №

па беларуску
г. Масты, пр-т Міра, д. 29 кв. 15
па руску

г. Мосты, пр-т Мира д. 29 кв. 1510. Знаходжанне ў замежным грамадзянстве (з якой краiны прыбыў, калi набыў грамадзянства РБ, на падставе якога дакумента)
НЕ ЗНАХОДЗІЎСЯ


Подпiс грамадзянiна

ПЕТРОВДатаг.

сведчу

(подпiс, прозвiшча)

ЗАВЕРЯЕТСЯ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ11. Падставы для выдачы пашпарта

Назва дакумента

Серыя

Нумар

Дата, а/з

Кiм выдадзены
ПАШПАРТ КН

123456701091998Мастоускім РАУС
12.Заяву i прадстаýленыя дакументы, якiя пацвярджаюць грамадзянства Рэспублiкi Беларусь, прыняý(ла) (прозвiшча супрацоýнiка службы, подпiс, дата)

13.Пашпарт аформiý

(пасада, прозвiшча, подпiс, дата)


14.Пашпарт выдаý

(пасада, назва органа, прозв., подпiс)Пашпарт серыiнумар
ад


атрымаý (ла) (подпiс, дата)


Раней атрыманы пашпарт серыiнумарздадзены (дата, калi не – адзначыць прычыну)

службовыя адзнакi: 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.