.RU

СТАЎКI АЎТАРСКАГА ЎЗНАГАРОДЖАННЯ ЗА ЛIТАРАТУРНА-МАСТАЦКIЯ ТВОРЫ - Постановление совета министров республики беларусь


СТАЎКIАЎТАРСКАГА ЎЗНАГАРОДЖАННЯ ЗА ЛIТАРАТУРНА-МАСТАЦКIЯ ТВОРЫДЛЯ ТЭЛЕБАЧАННЯ I РАДЫЁ

ўзнагароджання
/у мiнiмальных
заработных платах/Вiды твораўСтаўкi аўтарскага1. Мастацкая проза /у тым лiку для
дзяцей, навукова-мастацкая i
мастацка-дакументальная лiтаратура,
творы крытыкi, лiтаратуразнаўства,
мастацтвазнаўства/ - за аўтарскi аркуш


2-7

2. Мастацкае апавяданне да аднаго
аўтарскага аркуша - за ўвесь твор

1-7

3. Запiс i апрацоўка твораў народнай
творчасцi ў прозе - за аўтарскi аркуш

1-4

4. Паэзiя /у тым лiку для дзяцей, п'есы
ў вершах/ - за радок

0,007-0,04

5. Куплеты i частушкi /за чатырохрадкоўе/

0,06-0,2

6. Верш да 30 радкоў i вершаваны тэкст
песень, незалежна ад аб'ёму

0,4-4

7. Кароткi вершаваны тэкст

0,2-0,7

8. Запiс i апрацоўка вершаваных твораў
народнай творчасцi - за радок

0,006-0,02

9. Творы для дзяцей дашкольнага i
малодшага школьнага ўзросту /у прозе
да 1 аўтарскага аркуша, у вершах да
100 радкоў/ - за ўвесь твор

1-7

10. Пераказ i апрацоўка для дзяцей
твораў лiтаратуры:
да 1 аўтарскага аркуша - за ўвесь твор
звыш 1 аўтарскага аркуша - за аўтарскi
аркуш


0,6-4
0,6-4

11. Навукова-папулярная лiтаратура для
дзяцей - за аўтарскi аркуш

2-6

12. Лiтаратурныя мiнiяцюры - за твор

0,4-2

13. Лiтаратурна-крытычныя рэцэнзii /да
0,5 аўтарскага аркуша/

0,7-4

14. Пераклады мастацкай прозы /у тым лiку
для дзяцей, п'ес, сцэнарыяў, мантажных
лiстоў, навукова-мастацкай, мастацка-
дакументальнай лiтаратуры, твораў крытыкi
лiтаратуразнаўства, мастацтвазнаўства/ -
за аўтарскi аркуш

0,9-3

15. Пераклады паэзii /у тым лiку для дзяцей,
п'ес у вершах/ - за радок

0,007-0,03

16. Пераклады вершаванага тэкста песень
незалежна ад аб'ёму /пры эквiрытмiчным
перакладзе/, лiтаратурных мiнiяцюр


0,4-2

17. Падрадковыя пераклады17.1. паэзiя - за радок

0,001-0,004

17.2. мастацкая проза - за аўтарскi аркуш

0,2-0,7

Заўвага. Гэтыя стаўкi за асобныя найбольш выдатныя матэрыялы могуць быць павялiчаны да 100 працэнтаў з дазволу кiраўнiцтва тэлерадыёкампанii па рэкамендацыi мастацкага савета.

-------------------------------

Аплата ажыццяўляецца толькi за лiтаратурна-крытычныя рэцэнзii, перададзеныя ў эфiр.

Пры выкарыстаннi перакладчыкам падрадковага перакладу аплата падрадковага перакладу ажыццяўляецца за кошт узнагароджання лiтаратурнага перакладчыка.

Кiраўнiк Спраў Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь М.КАЎКО

Дадатак 12

да пастановы

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

ад 27 снежня 1993 г. N 868

СТАЎКIАЎТАРСКАГА ЎЗНАГАРОДЖАННЯ ЗА ДРАМАТЫЧНЫЯ, МУЗЫЧНЫЯ IМУЗЫЧНА-ДРАМАТЫЧНЫЯ ТВОРЫ ДЛЯ ТЭЛЕБАЧАННЯ I РАДЫЁ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Вiды твораў │ Стаўкi аўтарскага │

│ │ ўзнагароджання │

│ │ /у мiнiмальных │

│ │ заработных платах/ │

├─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ ДРАМАТЫЧНЫЯ ТВОРЫ │

├─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│1. П'есы поўнаметражныя │ │

│ у прозе │14-57 │

│ у вершах │28-71 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│2. П'есы кароткаметражныя │ │

│ у прозе │ 4-36 │

│ у вершах │ 7-43 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│3. П'есы для дзяцей поўнаметражныя │ │

│ у прозе │14-64 │

│ у вершах │21-86 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│4. П'есы для дзяцей кароткаметражныя │ │

│ у прозе │ 4-40 │

│ у вершах │ 7-53 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│5. П'есы лялечныя │ │

│ у прозе │14-28 │

│ у вершах │21-43 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│6. Iнсцэнiроўкi поўнаметражныя │ 3-21 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│7. Iнсцэнiроўкi кароткаметражныя │ 1-13 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│8. Пераклады п'ес поўнаметражных │ │

│ у прозе │ 3-11 │

│ у вершах │ 3-14 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│9. Пераклады п'ес кароткаметражных │ │

│ у прозе │ 0,7-7 │

│ у вершах │ 1-9 │

├─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ МУЗЫЧНЫЯ ТВОРЫ │

├─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│10. Опера поўнаметражная │85-171 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│11. Опера кароткаметражная │21-107 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│12. Балет поўнаметражны │71-114 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│13. Балет кароткаметражны │17-71 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│14. Аперэта, музычная камедыя │ │

│ /поўнаметражная/ │43-86 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│15. Аперэта, музычная камедыя │ │

│ /кароткаметражная/ │11-53 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│16. Араторыя /для хору а капэла, хору з │ │

│ сiмфанiчным аркестрам, аркестрам │ │

│ народных iнструментаў, духавым i │ │

│ камерным аркестрамi/ │34-71 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│17. Кантата, буйны праграмны сiмфанiчны твор, │ │

│ сiмфаньета /для сiмфанiчнага аркестра, │ │

│ аркестра народных iнструментаў, духавога │ │

│ i камернага аркестраў, хору а капэла/ │29-57 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│18. Сiмфонiя /для сiмфанiчнага аркестра, │ │

│ аркестра народных iнструментаў, духавога │ │

│ i камернага аркестраў, хору а капэла/ │43-86 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│19. Буйныя адначастковыя iнструментальныя │ │

│ творы /паэма, рапсодыя, прэлюдыя i фуга, │ │

│ пасакалiя i iншыя/ │ 6-14 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│20. Канцэрт /для сiмфанiчнага аркестра, │ │

│ аркестра народных iнструментаў, камернага i │ │

│ духавога аркестраў, хору а капэла, │ │

│ салiруючых iнструментаў i голасу з аркестрам/│43-57 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│21. Сюiта, варыяцыi /для сiмфанiчнага аркестра, │ │

│ аркестра народных iнструментаў, духавога, │ │

│ камернага i эстраднага аркестраў/ │11-17 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│22. Уверцюра для аркестра, фантазiя, │ │

│ рапсодыя i iншыя буйныя творы │ 8-14 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│23. Невялiкiя адначастковыя творы для аркестра │ 3-5 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│24. Рамансы для голасу з аркестрам │ 2-4 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│25. Цыклiчныя творы для духавога, эстраднага │ │

│ аркестраў, аркестра народных iнструментаў │ 6-11 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│26. Маршы для духавых i iншых аркестраў │ 3-6 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│27. Танцы i творы малой формы для аркестраў │ │

│ народных iнструментаў, эстраднага i iншых │ │

│ аркестраў, уключаючы п'есы для салiруючых │ │

│ iнструментаў у суправаджэннi аркестра │ 2-4 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│28. Камерныя ансамблi буйной формы /дуэты, │ │

│ трыо, квартэты, квiнтэты, секстэты i iншыя, │ │

│ уключаючы ансамблевыя санаты/ │11-29 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│29. Сюiты для камернага ансамбля │ 5-11 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│30. Санаты для салiруючых iнструментаў │11-21 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│31. Дробныя камерныя творы │ 1-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│32. Буйныя творы для хору без суправаджэння │ 7-20 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│33. Творы малых форм для хору без суправаджэння │ 2-5 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│34. Буйныя харавыя творы для хору з │ │

│ iнструментальным суправаджэннем │ 4-14 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│35. Творы малых форм для хору з │ │

│ iнструментальным суправаджэннем │ 1-4 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│36. Рамансы, балады, вакалiзы, канцэртныя арыi │ │

│ i iншыя камерныя творы для голасу з │ │

│ суправаджэннем │ 1-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│37. Музыка да песень │ 1-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│38. Музыка да цыркавога нумара /цыклiчны твор/ │ 4-10 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│39. Музыка да цыркавога атракцыёна, пантамiмы, │ │

│ сюжэтнага цыркавога спектакля ў адным │ │

│ аддзяленнi, балета на лёдзе │11-26 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│40. Музыка да куплетаў i частушак │ 0,5-1 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│41. Музыка да спектакляў │ │

│41.1. поўнаметражных │ 9-17 │

│41.2. кароткаметражных │ 2-11 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│42. Опера для выканання дзiцячымi мастацкiмi │ │

│ калектывамi │14-57 │

├─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ ЛIТАРАТУРНЫЯ ТВОРЫ, ЗВЯЗАНЫЯ З МУЗЫКАЙ │

├─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│43. Лiбрэта поўнаметражнай оперы │25-46 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│44. Лiбрэта кароткаметражнай оперы │ 6-29 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│45. Лiбрэта аперэты, музычнай камедыi │ │

│ /поўнаметражных/, мюзiкла │17-40 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│46. Лiбрэта кароткаметражнай аперэты, │ │

│ музычнай камедыi │ 4-25 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│47. Лiбрэта поўнаметражнага балета │ 9-17 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│48. Лiбрэта кароткаметражнага балета │ 2-11 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│49. Лiбрэта араторыi, кантаты │ 4-10 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│50. Пераклад лiбрэта поўнаметражнай оперы, │ │

│ аперэты, музычнай камедыi, мюзiкла │ 7-17 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│51. Пераклад лiбрэта кароткаметражнай оперы, │ │

│ аперэты, музычнай камедыi │ 2-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ ХАРЭАГРАФIЧНЫЯ ТВОРЫ │

├─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│52. Харэаграфiя поўнаметражнага балета │36-50 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│53. Харэаграфiя кароткаметражнага балета │ 9-31 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│54. Харэаграфiя балетнага нумара │ 1-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ ТВОРЫ ЭСТРАДНАГА I ЦЫРКАВОГА ЖАНРУ │

├─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│55. Скетчы, драматычныя эцюды, фельетоны, │ │

│ мiнiяцюры, iнтэрмедыi, канферансы /скразныя/,│ │

│ апавяданнi, навелы, маналогi │ 1-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│56. Мантажы, кампазiцыi, лiтаратурныя афармленнi │ │

│ эстрадных нумароў i нумароў арыгiнальнага │ │

│ жанру │ 0,6-2 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│57. Уступны маналог для вядучага │ 0,7-2 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│58. Пралог i фiнал, прызначаныя для выканання │ │

│ калектывам │ 1-2 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│59. Кароткi дыялог /iнтэрмедыя/ │ 0,3-0,6 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│60. Раёк │ 0,9-1 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│61. Лiтаратурная перапрацоўка антрэ │ 0,7-1 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│62. Клоунскае антрэ, антрэ для музычных │ │

│ эксцэнтрыкаў │ 0,7-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│63. Асобная рэпрыза │ 0,3-1 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│64. Пантамiма, сюжэтны цыркавы спектакль │ │

│ /лiбрэта i тэкст/ │ 1-14 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│65. Сцэнарый цыркавога, трукавага нумара │ │

│ /сюжэтная, трукавая i тэхнiчная распрацоўка │ │

│ новага арыгiнальнага нумара/ │ 2-4 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│66. Сцэнарый цыркавога атракцыёна /сюжэтная, │ │

│ трукавая i тэхнiчная распрацоўка новага │ │

│ арыгiнальнага атракцыёна/ │4-11 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│67. Музычная застаўка, пазыўныя │0,7-2 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│68. Музычны ўступ, антракт да цыркавога або │ │

│ эстраднага спектакля │0,7-3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│69. Марш, галоп, вальс, полька, iнтэрмецца, │ │

│ раманс i iншыя дробныя п'есы │1-4 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│70. Дробныя музычныя творы, прызначаныя для │ │

│ суправаджэння цыркавога або эстраднага │ │

│ нумара │0,3-0,7 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│71. Музычнае кампiлятыўнае афармленне │ │

│ цыркавога або эстраднага нумара │0,3-0,6 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│72. Сцэнарыi i тэксты сюжэтных эстрадных │ │

│ спектакляў │7-21 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│73. Лiтаратурны сцэнарый масавага свята │4-10 │

└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Заўвагi. 1. Размер аўтарскага ўзнагароджання за другую i кожную наступную серыi шматсерыйных тэлевiзiйных /радыё/ п'ес i iнсцэнiровак i музыкi да iх не можа быць меншым 50 працэнтаў ставак узнагароджання, устаноўленых за першую серыю твора.

2. Поўнаметражным лiчыцца твор працягласцю 1 гадзiна i болей.

3. Апрацоўка народных песень аплачваецца ў памеры ад 25 да 50 працэнтаў стаўкi за арыгiнальны твор.

4. Iнструментальныя пералажэннi /свабодныя/ аплачваюцца ў памеры ад 25 да 50 працэнтаў стаўкi за арыгiнальны твор.

5. Iнструментальныя пералажэннi /простыя/ аплачваюцца ў памеры ад 15 да 25 працэнтаў стаўкi за арыгiнальны твор.

6. Апрацоўка аплачваецца ў памеры 25-75 працэнтаў ставак за арыгiнальны твор. Свабодныя апрацоўкi /арыгiнальная музычная фактура / аплачваюцца ў памеры 75-100 працэнтаў ставак за арыгiнальныя творы.

7. Змяненне фактуры арыгiнальнага твора, выклiканае толькi неабходнасцю прыстасавання апрацоўкi да iншага вiду выканання, аплачваецца як пералажэнне.

8. Аркестроўка аплачваецца ў наступных памерах:

8.1. складаныя вiды аркестроўкi /для сiмфанiчных аркестраў, аркестраў народных i духавых iнструментаў i iншыя вiды складанай аркестроўкi/ - 0,006-0,01 мiнiмальнай заработнай платы за такт

8.2. простыя вiды аркестроўкi - 0,004-0,006 мiнiмальнай заработнай платы за такт

9. Апрацоўкi i пералажэннi аплачваюцца зыходзячы са ставак, прадугледжаных для таго вiду твора, да якога належыць гэта сачыненне пасля апрацоўкi або пералажэння.

10. Двухчасткавая музыка да куплетаў аплачваецца ў адпаведнасцi з пунктам 40 гэтага дадатку.

11. Пераклады лiтаратурных твораў эстраднага i цыркавога жанраў аплачваюцца ў памеры 50 працэнтаў ставак, устаноўленых для арыгiнальных твораў.

Кiраўнiк Спраў Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь М.КАЎКО

Дадатак 13

да пастановы

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

ад 27 снежня 1993 г. N 868
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.