.RU

Hertz A., Zydzi w kulturze polskiej. Warszawa 2004 - 21st Century Complete Guide to Belarus Encyclopedic Coverage,...

Hertz A., Zydzi w kulturze polskiej. Warszawa 2004Hessler J., A social history of soviet trade: trade policy, retail practices and consumption. Princeton UP 2004Heumos P. Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen Osten 1938-1945. München 1989.Hildebrandt, A.: Don

t Worry. Aus dem Leben eines Mauerkindes. Erinnerungen. Halle 2000.Hildermeier M., Die russische Revolution 1905-1921. Frankfurt 1989.Hilger, Andreas (Hrsg.): Tod den Spionen! Todesurteile sowjetischer Gerichte in der SBZ/DDR und in der Sowjetunion bis 1953. Göttingen: V&R unipress 2006Hill A., The War Behind The Eastern Front: The Soviet Partisan Movement In North-west Russia, 1941-1944. Routledge 2005Hill F., Gaddy C.G., Siberian curse. Brookings Institution Press 2003Hinc A., Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej spoleczeństwa polskiego w Wielkim Ksiestwie Poznańskim w pierwszej polowie XIX wieku. Poznań 2007Hirsch H., Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944-1950. Warszawa 1999Hirsz, Zbigniew J. Historia polityczna Polski. 1939-1998. I-V t.. Białystok 1998.Historia dyplomacji polskiej X-XX w. Warszawa 2002Historia Europy Srodkowo-Wschodniej I. Lublin 2000Historia Europy Srodkowo-Wschodniej II. Lublin 2000.Historia jest wielka. Jan Pawel II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej Wileu Narodów i Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin 2006Historia w ruchu regionalnym. Red. A. Omelaniuk. Wrocław 2001Historians on History. Ed. John Tosh. Harlow 2000.Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe, Ed. Jan M. Piskorski. Boulder 2003Hlihor, C., Scurtui I., The Red Army in Romania. Iasi, Oxford, Portland 2000.Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości. Lublin 2003.Hodos G. H., The East-Central European Region: An Historical Outline, Praeger publ. 1999Hodos G.H., Show trials. Greenwood Publishing 1987Hoffmann D.L., Stalinist values. The cultural norms of Soviet modernity 1917-1941. Ithaca and London 2003.Holmes L. E., For the revolution redeemed. The workers opposition in he bolshevik party 1919-1921. Pittsburgh 1990Holoway D., Stalin and the Bomb: The Soviet union and atomic energy 1936-1956. Yale UP 1995Holzer J., Komunizm XX wieku. Poznań 2000Holzer J.Z., Demografia.

Warszawa 2003Holzweissig G., Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR. K¨ln, Weimar, Wien 2002Honzák F.-Pečenka M.-Stellner F.-Vlčková J., Evropa v proměnách staletí. Praha 2001Horbatowski P., W szponach polityki. Polskie zycie teatralne w Kijowie 1919-1938. Warszawa 1999Horolets

A.(ed.), Europa w polskich dyskursach. Toruń 2006.Horowitz D.L., Ethnic groups in Conflict. University of California Press 2000Hösch E., Karl Nehring, Holm Sundhausen (Hrsg), Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien, Köln, Weimar 2004Hough,J.F.-Davidheiser,E.-Lehmann, S.G., The 1996 Russian Presidential Election. Washington 1996.Hovannisian R.G., The Armenian people from ancient to modern times I. Palgrave Macmillan 1997Hovannisian R.G., The Armenian people from ancient to modern times II. Palgrave Macmillan 2004Hrycak J., Historia Ukrainy. Lublin 2000.Hrycak J., Strasti za nacionalizmom. Istoryčni eseji. Kyjiv 2004.Hryciuk G., "Kumityt". Polski Komitet Opiekuńczy Lwów Miasto w latach 1941-1944. Toruń 2000Hryciuk G., Polacy we Lwowie 1939-1944. Zycie codzienne. Warszawa 2000Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948. Toruń 2005Hryciuk G., Stoćkyj J., Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy. Lublin 2000.Hryniewicz J., Uchodźcy w Polsce. Teoria i rzeczywistość. Toruń 2005Hundert G.D., Zydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności. Warszawa 2007Hungarian Economy and Society during World War II. Ed. G.Lengyel. New York 1993.Hungary in the Age of Total War (1938-1948). Ed. N. Dreisziger. Boulder-New York 1998.Hupchick D. P., Cox H. E., The Palgrave Concise Historical Atlas of Eastern Europe, Palgrave Macmillan; (September 22, 2001).Hupchick D.P., Cox H.E., The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans. Palgrave Macmillan 2001Husband W.B., Godless communists: atheism and society in Soviet Russia 1917-1932. Northern Illinois Press 2000Huszcza K., Polska i Polacy w pracach Ottona Forst de Battaglii. Kraków 2002Hutchings Robert L., American Diplomacy and the End of the Cold War. John Hopkins University 19978Hutchinson J., Smith A. D., Ethnicity (Oxford Readers).Chahin M., The Kingdom of Armenia. Marboro books 1991Chakrabarty D., Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton and Oxford. 2000.Chałubiński M., Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy. Pułtusk 2006.Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. Lublin 2000Chara- Davan E., Rus´ mongoľskaja. Moskva 2002Chasbulatov R., Vzorvannaja žizň. Kreml´ i rossijsko-čečenskaja vojna, Moskva 2002Chastenet J., Winston Churchill et l´Angleterre du XX siecle. Paris 1965Chazanov A.M. Kočevniki i vnešnij mir. Almaty 2002.Chazbijewicz S., Tatarzy Krymscy. Walka o naród i wolna ojczyzne. Poznań 2001.Chiesa D., Russkaja ruletka, Moskva 2000Chimiak L., Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego. Wroclaw 1999Chirot, D. (ed.), The Origins of Backwardness in Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages Until the Early Twentieth Century.Chlebda W. et al, Idiomy polsko-rosyjskie. Warszawa 2003Chljupin V., Geopolitičeskij treugolnik. Kazachstan-Kitaj-Rossija. Prošloje i nastojaščeje pograničnoj problemmy. Washington 1999.Chmaj M.(ed.), Rządy koalicyjne w III RP. Olsztyn 2006.Chmielewski W., Ksztalcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944-1956). Warszawa 2006Chodakiewicz M. J., Po zagladzie. Stosunki polsko-zydowskie 1944-1947. Warszawa 2008Chodakiewicz M. J., Zydzi i Polacy 1918-1995. Warszawa 2000.Chojnowski A., Bruski J.J., Ukraina. Warszawa 2006Cholodnaja vojna i politika razrjadki: diskussionnyje problemy I-II. (sbornik statej). Moskva 2003.Chomejni A. Islamskoje pravlenije. Almaty 1993.Chorchopdina T. I. Rossiajskaja nauka ob archivach, Moskva 2003Chosking D., Rossija i russkije, vzgljad zapada na Rossiju, kniga 1-2, Moskva 2003.Chozin G. S., Velikoje protivostojaniue v kosmose, Moskva, 2001.Christianitas et cultura Europae. (t.1) Historiae Peritus. (t.2) Księga Jubileuszowa Prof. Jerzego Kłoczowskiego. Lublin 1998.Chromov S.S., Leonid Krasin: neizvestnyje stranicy biografii 1920-1926 gg. Moskva 2001.Chruściak, Ryszard. Sejm i Senat w konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów.

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.Chrysanthopoulos L.T., Caucasus chronicles. Gomidas Institute Books 2002Church and state in soviet history: soviet orthodoxy from world wra II to Khrushchev. M.E.Sharpe 2002Churches - States - Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century. Lublin 2000.Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny. Kraków 2005Chwalba A., Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1871-1917. Warszawa 2001Ideologičeskije komissii CK KPSS. 1958-1964: Dokumenty. ROSSPEN, Moskva 1998.Idzo V., Ukrainska Povstanska Armia - zgidno zi svidčeniajmi nimeckich ta radjanskich archiviv. Lviv 2005Iggers G. G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover and London 1997.Iglicka K., Kontrasty migracyjne Polski. Warszawa 2008Ignatova Je., Zapisky o Petěrburge, Sankt Petěrburg 2003Igrickaja, Ju. I.: Vostočnaja Jevropa v načale XXI věka. Moskva, INION, 2004Ihnatowicz I. et al., Spoleczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa 1999Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historia XIX i XX wieku. Warszawa 2003Ihnatowicz I., Maczak A., Zientara B., Zarnowski J., Spoleczenstwo polskie od X do XX wieku. Warszawa 2005Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokól dyplomatyczny i dobře obyczaje. Warszawa 2004Ilic M., Wheatcroft S.G., Stalin's Terror Revisited. Palgrave Macmillan 2006,Iljinskij M., Voždi v zakoněNarkom Jagoda, Moskva 2005.Iljinych V. A., Gosudarstvennoje regulirovanije seľskochozjajstvennogo rynka SIbiri v uslovijach NEPa 1921-1928, Novosibirsk 2008.Illyes E., Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area, Boulder, New York 1988 (East European Monographs, No 249).Imos R., Wiara czlowieka radzieckiego. Kraków 2007Imranli, K., Sozdanije armjanskogo gosudarstva na Kavkaze. Istoki i posledstvija. Moskva, 2006Independent Belarus, domestic determinants, regional dynamics and implications for the west. Harvard UP 2003Informator o szkołach wyższych i policealnych na rok 2004-2005.

Warszawa 2004Inglot T., Welfare States in East Central Europe 1919-2004. Cambridge UP 2008Ingram S., Szabo-Knotik C., Riesenleitner M., Reverberations: Representations of Modernity, Tradition and Cultural Value In-Between Central Europe and North America, Peter Lang 2002Inteligencja w Polsce. Warszawa 2008Inteligencja. Miedzy tradycja a wyzwaniami wspolczesności. Kraków 2005Inteligencja. Tradycja i nowe czasy. Red. H. Kowalska. Kraków 2001Intellectuals and Politics in Central Europe. Ed. A. Bozoki, CEU Press 1998Ioanid R., The Holocaust in Romania: the destruction of jews and Gypsies under the Antonescu regime. Ivan R.Dee Pb 2000Ippolitov S.S., Rossijskaja emigracija i Jevropa: nesostojavšijsja aljans. Moskva 2004.Irmanová E., Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. Ústí n. Labem 2005Irmanová E., Maďarsko a Versailleský mírový systém. Ústí n. Labem 2002.Isačenko A.G., Ekologičeskaja geografija Rossiji. S. Peterburg 2001.Isaiv V. (ed.), Ukrainskije suspilstvo na šljachu peretvoren: zachidna interpretacija. Kyiv 2004Isajev A., Morozov M., Gončarov V., Djukov A., Mify Velikoj Otěčestvennoj vojny, Moskva, 2008.Isakov S. G., Russkoje nacionaľnoje menšinstvov estonskoj respublike (1918-1940), Tartu, Sankt- Petěrburg, 2001Isby D., Balkan Battlegrounds: a Military histiory of the Yugoslav Conflict 1990-1995. Diane Publishing 2003Ischanoglu, E. (ed.): Istorija Osmanskogo gosudarstva, obščestva i civilizacii I-II. Moskva, Vostočnaja litěratura, 2006.Iskjul S., Rossija i germanskije gosudarstva, S.-Peterburg, 1996Islam a terroryzm. Red. Anny Parzymies. Warszawa 2003Islam na postsovetskom prostranstve: vzgljad izvnutri. Moskva 2001Islam na těrritorii byvšej Rossijskoj imperii – Encyklopedičeskij slovar, Moskva 2006.Ismail M. Istorija Azerbajdžana (Kratkij obzor s dřevnějších vremen do 1920 g.). Baku 1995.Ismayr W. (Hrsg), Die politische Systeme Osteuropas, Opladen 2004Ispoveď gosudarja. Moskva 1999.Issacs Jeremy et al., Cold War: An illustrated history. Little Brown and Company 1998Istočnikovedenije novejšej istoriji Rossiji: teorija, metodologiaj i praktika. Moskva 2004Istoričeskije issledovanija v Rossii-II. Sem let spustja / Pod redakcijej G.A. Bordjugova. Moskva 2003.Istorie si societate in spatiul est carpatic (secolele XIII-XX). Iasi 2005Istorija Azerbajdžana s dřevnějších vremen do načala XX v. Pod red. Igrara Alijeva. Baku 1995.Istorija Kyrgyzov i Kyrgyzstana, Biškek, 2000.Istorija otečestva. Enciklopedičeskij slovar. Moskva 2003Istorija predprinimatěľstva v Rossii, Kol. autorů (red.Bovykin V. I.), kniga 2, Moskva 1999.Istorija Rossii. Novejšee vremja 1945-1999. (po dobčšej redakciej Bezborodova, A. B.), Moskva 1999.Istorija Rossiji. Tom 2. Red. A, N. Sacharov. Moskva 2006Istorija Rumyn s drevnějšich vremen do našich dněj, Kišineu 2001Istorija russkoj litěratury XX věka, 20-50 gody. Litěraturnyj process, Moskva 2006.Istorija russkoj literatury XX veka. 1910-1930 gody. V četyrech knigach. Pod red. L.F. Aleksejevoj. Moskva 2005.Istorija russkoj pravovoj mysli, Moskva 1998.Istorija Tatarstana, Učebnoje posobije dlja osnovnoj školy. Kazaň, 2001. (kniha+atlas)Istoriki otvečajut na voprosy. Moskva 1990.Istoriografia stalinizna (Simonija N. A.), Moskva, 2007Itogy vtoroj mirovoj, pokušenije na Velikuju Pobědu, Moskva 2005.Ivanenko V.V., Golub A.I., Udodo O.A., Očiščenika pravdoju. Vidoma i nevidoma Ukraina v objektivy istorii XX storiččja. Kyiv 1997Ivanov A. A., Poslědnije zaščitniki monarchii, Sankt Petěrburg 2006.Ivanov M., Ljuteranskaja kvartal v Peterburge. Sankt Peterburg 2004Ivanov S. K. (sest.), Razmyšlenija o Rossii i russkich. Moskva 1996.Ivanov, Ju.M. Čužoj sredi svoich (poslednije gody žizni Lenina). Moskva (nedatováno).Ivanov, Ju.M. Vostok – socialno-ekonomičeskije etjudy. Časť 1. Agrarnyje problemy XX veka. Moskva 2001.Ivanov, Ju.M., Pronin, S.V. Na puti sverženija carizma. Moskva 2004.Ivanov, S.A., Blažennyje pochaby. Kulturnaja istorija jurodstva, Moskva, 2005Ivanov, V.: Putin i regiony. Centralizacija Rossii. Moskva, Evropa, 2006Ivkin, V.I., Gosudarstevannaja vlast SSSR … 1923-1991. Moskva 1999.Ivnickij, N.A., Suďba raskulačennych v SSSR, Moskva, 2004Iwashita A., A 4 000 kilometer journey along the Sino-Russian border. Sapporo 2004Siberia and the Russian Far East in the 21st century: Partners in the „Community of Asia“. Sapporo 2005Iz istorii litěraturnych objediněnij Petrograda-Leningrada 1920-190-ch godov. Issledovanija i matěrialy, Sankt-Petěrburg, 2006.2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.