.RU

С КРОЙНІКИ БЕЛЬСЬКОГО - Львівський літопис І острозький літописець передмоваС КРОЙНІКИ БЕЛЬСЬКОГОРЕЧІ ПОТРЕБНІЇ ВИБРАНІ(Острозький літописець)арк. 126А Так у рукопису. Має бути «фрауцимиру».

А В рукопису «532».

Б у вид. ИА неправильно зазначено кількість гармат — 8 замість 50. Помилка, очевидно, трапилася внаслідок нечіткого написання букви «н» (50), яку прийнято за букву «и» (8) (М. Бельський, Хроніка, стор. 1055).

В Так в рукопису. Має бути «Заславлю».

А В рукопису дата написана не повністю: «амг» замість «афмг».

Б Так в рукопису. Має бути «Ян».

А Так в рукопису. Має бути «чаушем».

Б Так в рукопису. Має бути «барзо».

В Так в рукопису. Має бути «Елекція»

Г Так в рукопису. Має бути «Самуїл».

Д Так в рукопису. Має бути «їдучи».

Е Так в рукопису. Має бути «Петрила».

Ж Так в рукопису. Має бути «інтеррегнум».

З Так в рукопису. Має бути «Елекція»

А Так в рукопису. Має бути «Бузин».

Б Так в рукопису. Має бути «іюнь».

В Так в рукопису. Має бути «Заславлем».

Г Так в рукопису. Maє бути «Ян».

Д Частина речення від слова «Князь» до слова «син», що помилково пропущена при переписуванні літопису, вміщена на цій же сторінці рукопису під текстом.

Е Тут в рукопису не зазначено ім'я та прізвище Іпатія Потія, який тоді був володимирським єпіскопом.

О

монастирі

любарськом

.

А Пропущене в рукопису «Мор» написано на боковому полі сторінки.

О Гришке розстриге В.Б Так в рукопису. Має бути «Івановича».

В Цей напис зроблено почерком XIX століття.

А Так в рукопису. Має бути «Балабан».

Б В рукопису написано «кравського», у вид. ИА надруковано «Кравского». Мова йде про краківського каштеляна, якого називали «паном краківським», Що правило для нього за титул,

В Так в рукопису. Має бути «кгрецкаго», тобто «ґрецького».

Князь Острозький воєвода київський умер

.

Сейм у Варшаві

.

О монастирі полонськом

.

О монастирі ТригорськомА Так в рукопису. Має бути «Заславля».

Буря великая.Людей носило.О князі Корецьком

.

О КорецькомА Так в рукопису. Має бути «припоминаючися».

О затемненню місяцаО татарех зимніх

.

А Так в рукопису. Має бути «Острог».

Б Так в рукопису. Має бути «Ямполя».

В Так в рукопису. Має бути «Заславля».

Князь Острозський умер.Г У вид. ИА початок цієї фрази передано словами «И лих». Помилка сталася внаслідок нечіткого написання в рукопису букв «Н» і «а», що складають перше слово речення.

Зима лихая.ЗвіздаА Так в рукопису. Має бути «Острозі».

Б Так в рукопису. Має бути «Заславського».

Война с Турком.В Пропущене в тексті рукопису слово «умер» написано на боковому полі сторінки.

Патріарха в Києві бул

.

Митрополит в Києві,а православнії владику убитоМорВойна с козакамиОгнь. Мор.МогилаУсмотрицький А.А Так в рукопису. Має бути «Смотрицький».

Б Так в рукопису. Має бути «рушення».

Война с козаками.Митрополит умреКроль умреОбновленіє храма святеї Софії.А Так в рукопису. Має бути «якого ж».

Б Закінчення слова, що включене в прямокутні дужки, в рукопису відсутнє, але місце для нього залишене. Очевидно, переписувач не зумів прочитати закінчення слова в рукопису, з якого він виготовляв список. У вид. ИА слово «незрахованно» надруковано без закінчення, а пропуск в рукопису не застережено

В Див. звістки під 1621 роком, стор. 135.

Збитки над хрестияни.Вмісто весілля плач.А В рукопису «помисли».

Б Так в рукопису. Має бути «замок».

В Тобто їх побили «мало не до смерті».

Диво ледаякоє.Чудо на церкві.А Так в рукопису. Має бути «Звягля».

Б Так в рукопису. Має бути «Сокаля».

В Так в рукопису. Має бути «шмат».

Г Так в рукопису. Має бути «восени».

Д Так в рукопису. Має бути «ні з чим».

Е В рукопису помилково написано «Лоє».

А Так в рукопису. Має бути «інструкцією».

Б Так у рукопису. Має бути «недосконало».

Літа от рождества Христова 1500. Москва Сівер землю взяла, Путивль, Дорогобуже, Торопець і іншії міста.

Року

1509

. Мур почали отводити около Вільни 133.

Того же року князь великий московський міста зацного і славного Пскова обітницами достал і звон великий, котрим на ґвалт звонено, до Москви отпровадил 134.

Того же року дрижання землі великоє у Цариграді, іже Базет, цесар турський, з міста випровадившися под намети, в полю мешкал. Так то же в і Босні, в Далмації і ве Влошех аж міста западалися збудованієм.

Року

1512

. Татар поражено под Вишневцем 135.

1514

. Поддался Смоленеск Москві.

Того же року на Кропивні наші поразили москву на 80 000 136.

Року 1515. С Костельца з францимиру А королевої Бони за князя Ілію Острозького пошла 137.

Року

1516

. Татаре бузькії окрутнії над примир'є були 138.

Того же року місяця грудня знову под Межибож і Зіньков, і Летачов, і Каменець вторгнули. В той же потребі под Межибожем внук князя Костентина князь Роман згинул 139.

Того же року увесь Петриков вигоріл. І цісар турський Селім Сірію, Єгипет і Аравію взявши, у Костантинополю здох 140.

Того же року цар перекопський ногайських татар под себе подбил.

Року

1519

. Битва сокальськая. Князь Костантин 141 з іншими пани уїхал на замок Сокальський пред татари. Наших войська було 5 000, а татарського 80 000, гди ся потикали.

Року

1520

. Кроль Август родися 142.

Року

1521

. Махмет, перекопський цар, взял Казань под Василієм, князем московським, і в Москві больш 300 000 в'язнів набрал 143. \126\

Того же року цісар турський Білогород землі Венгерської взял 144.

Року

1524

. Турци і татаре Зіньков спалили 145.

1525

. Місяця лютого на день години 2 і 3 і 4 і 5 солнца на небі не оказалося.

Року

1527

. Князю Костантину родися син Василій 146 в Дубні.

Того же року князь Костантин 147 у Ольшаниці татар побил.

Того ж року Карла П'ятого цесаря войсько Рим взяли, аж їм папіж 300 корон откупился і от тих часов з цесарем преставати бецал 148.

Того ж року див чоловічий: уродилося дитя — голова львова, перси косматії, скригитало зубами, голосом страшним ричучи. Жив бул годин 8.

Року

1531

. Битва була з волохи под Обертином 149.

1532

А./арк.126/ Комета през 8 дній трвала.

Того же року цар перекопський на Черкасіх, маючи с собою діл 50 Б і єничаров до кілька тисяч, Остафія 150, старосту черкаського, добувал, а іже єму нічого не вчинил, з ним ся поєднал.

1533

. Князь великий Василій умер, зоставивши сина Івана у 4-х літіх 151.

1534

. Секта новокрещенцов, коториї бул головою Ганусь, кравець, менился кролем ізра[їль]ським, а товариш єго звался духом святим.

Того же року татаре предмістя у Жаславлю В спалили 152. Стародуб наші взяли. Гетьманом бул Ян с Тарнова 153.

Того же року татаре були о святом Ілії 154.

1536

. Дві часті замку Краковського згоріло.

1537

. Місяця лютого кроль Август поприсяг права і вольності Короні 155.

Того же року рокош бул под Ільвовом, назвали єго кокошію войною, іже дома сиділи 156.

1538

. Цар турський землю Волоськую подбил под себе 157.

1540

. Малхеровую райчину, іже на жидовськую віру пристала, і спалено її, до которой немало людей поприставало було.

Року

1541

Цісар турецький Пеш і Будзин взял, \127\ так теж і матку с кролевичом, а потом єго вольно пустил 158.

Року

1541

. Саранча була велика.

1543

А Як Б Замойський уродился 159.

Року

1548

. Жигимонт кроль умер 160.

1549

. Кроль Август паном зостал і учинил сейм у Петрикові 161.

Року

1550

. Браслав от татар взят 162, і в Польщі голод великий і мор бул.

Того же року Дмитр Сангушко дочку княжни Острозької Ільїної з Острога унес, которого Марцін Зборовський догонил в Чехах і на господі ранил не убраного, с которої рани умер 163.

Року

1557

. Кроль Август мост у Варшаві на Віслі казал будовати.

Року

1558

. Москва взяла Нарев і у Віфлянтіх великії шкоди починили 164.

Року

1559

. Віфлянте кролю Августу поддалися 165.

Року

1563

. Москва Полоцько взяла 166.

Того же року деспот стят 167.

Того же року под Невлем наші побили москви 40 000 168.

Того же року і Вишневецького в Костантинополю на гак скинено 169.

Року

1564

. Татаре були Межибож облегли 170.

Року

1568

. Кроль Август з войськом под Радошковицами бул 171. Того же року Сенгушко добул Ули і спалил 172.

Того же року Ласький под Очаковом бул і татар громил, аж на море утікали 173.

Того же року козаки вітепськії Усвят і Веліж спалили 174.

Року

1569

. Унія в Любліні дошла, Волинь, Подляш'є, Київ до Корони привернено 175.

Того же року князь пруський при/арк.127/сягу кролеві учинил 176. У дні маєвії сніг великий спал і до 3 дней трвал. Петр Зборовський от Турка с примир'єм доживотним приїхал 177. Голод великий бул, аж селедявка по дві копи було.

В В рукопису помилково написано «1576».

Року

1570

В. Август кроль послал до цесаря турецького Андрія Тарановського о спокоєнії примир'я, которий у него все ісправивши, бул у царя перекопського под Астороханєм, в паньстві Московськом. \128\

І там з гаушем А посельство отправовал у єго же землі, назад їдучи, аби занехал шкод чинити в паньстві кроля єго милості, і от цесеря турецького лист до него бул даний. Там под Астороханієм, которого замку Волга ріка обишла в коло, борзо Б много турков і татар москва побила, а другії з голоду поздихали 178.

1571

. Місяца лютого згриміло з блисканням великим. Рок той бул неврожайний, люди з голоду умирали.

Того же рок[у] татаре перекопськії Москву самую окрутне звоєвали в день вознесенія господня 179, місто і замок спалили.

1572

. Місяца липца кроль Август умер, маючи літ 52.

Того же року мор бул великий в Польщі, же большего не помнять.

Того же року ілекція В в Любліні була 180.

1573

. Конвокація, ілекція В варшавська 181.

1574

. Кроль Генрік до Польщі приїхал і коронован в костелі святого Станіслава на замку. Скоро по коронації Самаїл Г Зборовський чеканом Вапського ранил, з чого мусил умерти.

Того же року кроль Генрік утік о 1 годині в нощ з замку форткою до стаєнь само осьм. А юдучи Д, бул у Відню в цісаря през три дні, потом на Венецію і князство Завойськоє до Франції. І листи на впокою зоставил до панов радних 182.

Того же року Івоня турков докілька раз поразил, Тагіню і Білгород взял. Того ж часу Івоня забит. Козаци там же побиті 183. А Претрила Е турци на господарство Волоськоє всадили. Того же часу под осінь інтерегну Ж було 184.

Того же часу Селім, цісар турецький здох, а син єго старший настал цісарем 185.

Року

1575

. Лекція З в Стенжиці 186 і татаре покровськії коло Ільвова 187.

Того же року в Синяві татаре були з Волох і о полтора крот 100 000 полону забрали і увошли през Хотин до Волох 188. \129\

Того же року Богдан Ружинський с козаки низовими, впадши за Перекоп, барзо великії шкоди починили 189.

1576

. Квітня 18 кроль Стефан уїхал до Кракова і докоронован 190.

Того же року Острополь заложено, і турецький цесар /арк.127 зв./ Будзик А взял 191.

1577

. Шолгеня убит 192. Татаре Дубна добували 193. І трясеніє землі було.

Того же року война гданськая, ізбито гдатчан апріля 17, а юнь Б 10 кроль под Гданск ся рушил 194. Татаре под Жаславлем В були листопада 2 195.

Того же року комета була в Кракові скоро по заході солнца. І трясеніє землі було.

Того же року татаре маснії 196 Острога добували і мало не добули, аж князь Василій 197 поєднал їх і частовал в замку і вмісті з людьми татаре їли і пили.

Того же року кроль Стефан дал Подкову козака ве Львові стяти 198.

Того же року писал Магмут до кроля, віншуючи єму щастя на москвитина, леч пред ся написал, же «то єсть пан великий, перший на світі по кролю, пану моїм» 199.

Того же року под Кесью убито москви 20 000 200.

1579

. Кроль Стефан пойде к Полоцьку облегши і взял 201.

Того же року саранча була. Князь Острозький, воєвода києвський, Чернігова добувал 202.

Року 1580. Як Г Замойський гетьманом стал 203. Остіка за зраду стято 204.

Того же року Замойський Веліже і Усвят взял. Луки Великії наші взяли. Того же року Торопець спалили і Нівель взяли, потом Озерища, Порфу і Заволочьє взяли 205.

1588

. Князь Константин, крайчий, син Д князя Василія Острозького, у Базалії умер, похован ув Острозі 206.

1590

. Терлецький, владика луцький, і Е володимирський \130\ всіяли єресь, призволяючи на новий календар, і з'їзд бул у Бристю 207.

Рок 1592. Козаки Переяславль спалили. Александр, воєвода волинський, син князя Василія Острозького, Триполь облегл 208.

1597

. Наливайко в Слуцьку і в Могилеві великії шкоди починил і сам громлен, а потом пойман і на паль збит 209. Воєвода седмигродський поражен 210.

1598

. Повітря неслиханоє кілько літ було.

Того же року сейм у Варшаві бул сторони календара нового 211.

Того же року письмо ся показало на костелах і на школах жидовських і на домах, ні от кого не прочитано.

1599

. Сніг великий випал на завтреє покрови, а потом згинул. Люди сіяли на завтреє уведенія 212. Того же року москва татар побила 213.

1600

. Мигаль, воєвода мультанський, наїхавши на господарство Волоськоє, вигнал Єремія. Того ж року от Яна Замойського войсько єго поражено, а сам през го/арк.128/ри, яко пес утік 214.

Того же року цісар турський з цісарем християнським примир'я до 30 літ взял 218.

1601

. Князь Василій 216 ув Острополю бул. Осінь була мокрая, два місяца дождь непрестанно ішол.

Року

1603

. Декамврія 2 князь Александер Острозький ярославський 217 в Красном умер, а похован у Острозі в церкві замковой богоявленія.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.