.RU

Глава 5.Співвідношення податкового законодавства з іншим законодавством - Проект

Глава 5.Співвідношення податкового законодавства з іншим законодавством
1.Поняття, правила та положення, встановлені цим Кодексом та іншими податковими законами, застосовуються виключно при регулюванні відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.

2.У разі, якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів суперечать нормам цього Кодексу та/або податкових законів, пріоритет мають норми цього Кодексу.

3.У випадках, коли цей Кодекс або податкові закони прямо не забороняють застосування при регулюванні відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, норм іншого законодавства, такі норми підлягають субсидіарному (додатковому) застосуванню.
Глава 6.Дія податкового законодавства у часі
1. Нормативно-правові акти податкового законодавства набирають чинності з моменту введення їх в дію у встановленому порядку.

2. Нормативно-правові акти податкового законодавства діють на майбутній час, за виключеннями, встановленими цим Кодексом.

3. Нормативно-правові акти податкового законодавства втрачають чинність у випадках:

3.1) спливу терміну, на який вони приймалися;

3.2) скасування;

3.3) набрання чинності нормативно-правовим актом податкового законодавства, що по іншому регулює відносини, які були врегульовані раніше;

3.4) визнання судом нормативно-правового акту податкового законодавства недійсним.

4. Якщо податкові правовідносини виникли раніше і регулювалися нормативно-правовим актом податкового законодавства, що втратив чинність, новий нормативно-правовий акт податкового законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту надання йому чинності.
Глава 7.Податкове законодавство та міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені нормативно-правовими актами податкового законодавства, то застосовуються правила міжнародного договору.
Глава 8.Невідповідність актів податкового законодавства цьому Кодексу
1. Акт податкового законодавства визнається таким, що не відповідає цьому Кодексу, якщо такий акт:

  1. виданий органом, який не має права згідно з цим Кодексом видавати акти податкового законодавства або виданий з порушенням встановленого порядку видання таких актів;

  2. відміняє чи обмежує права платників податків і зборів, податкових агентів, їх представників, або повноваження контролюючих органів, їх посадових осіб, які визначені цим Кодексом;

  3. встановлює обов’язки, які не передбачені цим Кодексом, чи змінює визначений цим Кодексом зміст обов’язків учасників відносин, що регулюються цим Кодексом, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

  4. забороняє передбачені цим Кодексом дії платників, податкових агентів, їх представників, контролюючих органів або їх посадових осіб;

  5. дозволяє чи допускає дії, заборонені цим Кодексом;

  6. змінює встановлені цим Кодексом засади, умови, послідовність чи порядок дії учасників відносин, які регулюються податковим законодавством, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

  7. змінює зміст понять і термінів, визначених в цьому Кодексі, чи застосовує такі поняття та терміни в іншому значенні, ніж це передбачено в цьому Кодексі;

  8. іншим чином вступає у протиріччя з положеннями цього Кодексу.

2.Акт податкового законодавства визнається таким, що не відповідає цьому Кодексу за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.