.RU

Також постій трохи, аж поки заспокояться усі почуття. А тожі — почни, але не одразу, без лінощів, зі зворушенням І смиренням у серці, І скажи так: Блажен муж тихо І розумно, з увагою, не поспішаючи, не поквапом, а так, щоб розумом збагнути те, що говориться - старонка 22

Слава… 

132Зглянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім’я Твоє.

133Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня.

134Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої.

135Осяй раба Твого світлом лиця Твого і навчи мене заповітів Твоїх.

136Потоки сліз течуть з очей моїх, бо люди не додержують закону Твого.

137Праведний Ти, Господи, і справедливі суди Твої.

138Свідчення Твої, що їх заповідав Ти, — правда і чиста істина.

139Ревність моя за Тебе сушить мене, бо вороги мої забули слова Твої.

140Розпалене й чисте слово Твоє, і я — раб Твій — полюбив Його.

141Малий я і принижений, але повелінь Твоїх я не забув.

142Правда Твоя — правда вічна, і закон Твій — істина.

143Скорбота й горе прийшли на мене, та заповіді Твої — утіха моя.

144Правда свідчень Твоїх — вічна; дай мені зрозуміти їх, і я буду жити.

145Від усього серця [мого] взиваю я; почуй мене, Господи, заповіти Твої я сповнятиму.

146Взиваю до Тебе: спаси мене, буду сповняти накази Твої.

147Раніше світанку взиваю я; на слово Твоє я уповаю.

148Раніше ранку відкриті очі мої, щоб навчатися слів Твоїх.

149Почуй, Господи, голос мій з милости Твоєї і за судом Твоїм оживи мене.

150Наблизилися до мене ті, що замислили зло; від закону Твого вони далеко стали.

151Ти ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої — істина.

152Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти.

153Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув.

154Розсуди справу мою і захисти мене; за словом Твоїм оживи мене.

155Далеко від нечестивців спасіння, бо вони не визнають закону Твого.

156Велика щедрість Твоя, Господи; оживи мене праведним судом Твоїм.

157Багато в мене напасників і гнобителів, але я від свідчень Твоїх не відхилився.

158Бачу я безбожних і тяжко мені, що вони відступили від слова Твого.

159Глянь, як люблю я заповіді Твої; з милости Твоєї, Господи, оживи мене.

160Основа слів Твоїх — істина, і вічні всі суди правди Твоєї.

161Князі безвинно гонять мене, але серце моє боїться слова Твого.

162Радію я від слів Твоїх, як той, що одержав велике багатство.

163Неправду я зненавидів і гидую нею, закон же Твій я люблю.

164Семикратно кожного дня я прославляю Тебе за суди правди Твоєї.

165Великим миром утішаються ті, що люблять закон Твій, і не спотикаються вони.

166Я уповаю на спасіння Твоє, Господи, і сповняю заповіді Твої.

167Душа моя додержує свідчень Твоїх, бо вельми люблю їх.

168Я охороняю заповіді Твої і свідчення Твої, бо всі дороги мої перед Тобою, Господи.

169Нехай дійде молитва моя до Тебе, Господи, за словом Твоїм врозуми мене.

170Нехай прийде благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм визволи мене.

171Висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів Твоїх.

172Язик мій буде голосно провіщати слова Твої, бо всі заповіді Твої — правда.

173Нехай стане рука Твоя на поміч мені, бо я обрав собі повеління Твої.

174Я жадаю спасіння Твого, Господи, і закон Твій — утіха моя.

175Нехай живе душа моя і славить Тебе, і суди Твої нехай допоможуть мені.

176Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув.

Слава… 

Тропарі

 

Таже тропари, глас 2: Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго и помилуй мя, Боже.

И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй (40 разів).

 

Молитва

 

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли Создавый человека, и Показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое Имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее Возсоздавый его во Христе Твоем, и Возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй, и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низверженнаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея. Услыши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствувщих страстей окаянную мою душу свободи. И не ктому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни, дарованием Святого Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение, дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися, и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Кафизма №18

119 псалом

Пісня ступенів. 

1До Господа взивав я в скорботі моїй, і Він вислухав мене.

2Господи, визволи душу мою від уст неправдивих, від язика облесливого.

3Що дасть Тобі або що додасть Тобі язик зрадливий?

4Він — як гострі стріли сильного з палаючим вугіллям, що спустошує.

5Горе мені, що я перебуваю у Мосоха, живу біля шатрів кидарських.

6Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру.

7Я бажаю жити мирно, але, як тільки заговорю до них, вони повстають проти мене без вини.

 

120 псалом

Пісня ступенів. 

1Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя.

2Поміч моя від Господа, що створив небо і землю.

3Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає Охоронитель твій.

4Не задрімає і не засне Той, Хто охороняє Ізраїля.

5Господь — Охорона твоя, Господь — покрова твоя на правиці твоїй.

6Удень сонце не опалить тебе, а вночі — місяць.

7Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою [Господь].

8Господь охоронить вхід і вихід твій віднині й навіки.

 

121 псалом

Пісня ступенів. Давида. 

1Звеселився я тим, що сказали мені: ходімо до дому Господнього.

2Стояли ноги наші у дворах твоїх, Єрусалиме.

3Єрусалим створений як місто, і доля його з народом його.

4Бо туди увійшли коліна, коліна Господні, за законом Ізраїля, щоб прославляти ім’я Господнє.

5Бо там стоять престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому.

6Просіть про мир для Єрусалима, і благоденство тим, що люблять тебе.

7І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх.

8Заради братів моїх і ближніх моїх промовляю: мир тобі.

9Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.

 

122 псалом

Пісня ступенів. 

1До Тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої.

2Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук господині її, так очі наші — до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас.

3Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження.

4Надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих.

 

123 псалом

Пісня ступенів. Давида. 

1Якби не Господь був з нами, — нехай скаже Ізраїль,

2якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, —

3вони б живих поглинули нас, коли гнів їх розпалився на нас.

4Вода б затопила нас; потоки залили б душу нашу.

5Бурхливі хвилі води прийшли б над душею нашою.

6Благословен Господь, Який не дав нас на здобич у зуби їхні.

7Душа наша, як пташка, вирвалася з сітки тих, що ловили. Сітка розірвалась, і ми спаслися.

8Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю.

Слава… 

124 псалом

Пісня ступенів. 

1Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сион, що стоїть вічно.

2Гори навкруги Єрусалима, а Господь — навкруги народу Свого віднині і навіки.

3Бо не залишить [Господь] жезла нечестивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня.

4Благодій, Господи, добрим і праведним серцем.

5А тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня. Мир на Ізраїля!

 

125 псалом

Пісня ступенів. 

1Коли повертав Господь з полону Сион, нам здавалося, що то був сон.

2Тоді були душі наші повні радости, і з уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили: “Велике сотворив Господь над ними”.

3Так, Господь явив над нами велике; ми раділи серцем.

4Поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь.

5Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю.

6Хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.

 

126 псалом

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.