.RU

I IV Sva seminarska literature bit će dostupna putem Ureda za informatiku Fakulteta od četvrtka 24. ožujka poslije podne, osim literature za Zadatak, koji se može posuditi putem Biblioteke fpz
pjm 1 sem zad 23.03.2011 izmj. & dop. 28.03.2011. izmj & dop 31.03.2011.

IVAN PADJEN “PRAVO JAVNIH MEDIJA”

1.DIO SEMINARA : SEMINARSKI ZADACI / PRIOPĆENJA (vidi ii.ii i zadatak 2.2!!!)

I.)OPĆI DIOi.i)Student koji je 1. predispitom iz predmeta ostvario najmanje 40% mogućeg učink može dobiti zadatak iz 1. dijela seminara (6.-7. nastavni susret), u pravilu jedan od onih navedenih na ovom popisu, i to u petak 25. ožujka 2011., neposredno nakon objave rezultata 1. predispita (oko 19.00 sati, dvorana “A” ili kabinet nastavnika).i.ii)Nastavnik će u pravilu isti zadatak dodijeliti većem broju studenata od kojih je svaki dužan zadatak u cijelosti pripremiti (power points i / ili pisano) i usmeno priopćiti na nastavi sam, na dan i u trajanju propisanima rasporedom koji slijedi, a po potrebi i u idućem nastavnom susretu. Svi studenti koji su pripremili priopćenja na istu temu doći će u priliku da svaki iznese dio svog priopćenja te stoga trebaju biti spremni da nastave obradu teme tamo gdje ju je prethodnik prekinuo. Od svakog se studenta, nar. onoga koji je preuzeo obvezu da izradi priopćenje o temi, očekuje da sudjeluje u raspravi o temi.i.iii)Pod datumom nastavnog susreta navedeni su seminarski zadaci i seminarska priopćenja, na sljedeći način:- broj označava seminarski zadatak koji treba obraditi jednim ili više seminarskih priopćenja te, u zagradi, najkraće trajanje usmenih priopćenja unutar zadatka (dopušteno odstupanje +/- 5%) i ukupna vrijednost uspješne pripreme i izvedbe zadatka u bodovima.- slovo ili dvostruko slovo označava temu seminarskog prioopćenja unutar zadatka / priopćenja; svaka tema uključuje jedan ili više naslova obvezatne literature koju priopćenje treba sažeti, naglašavajući onaj sadržaj literature koji je bitan za temu; 1 ak obvezatne literature treba sažeti na 2-3 power points. (SIPES = Alaburić, Sloboda izražavanja u praksi europskog suda za ljudska prava; MVPEI = presuda EKLJP na portalu MVPEI; oboje dostupno unutar zbirke seminarske literature).- unutar trokutaste zagrade na kraju svake teme naveden je ukupan opseg obvezatne literature za temu u znakovnim mjestima i autorskim karticama , trajanje usmenog priopćenja u minutama i vrijednost pozitivno ocijenjenog priopćenja u bodovima.i.iv)Sva seminarska literature bit će dostupna putem Ureda za informatiku Fakulteta od četvrtka 24. ožujka poslije podne, osim literature za 8.-9. Zadatak, koji se može posuditi putem Biblioteke FPZ.*II) DOPUNE I IZMJENE OPĆEG DIJELA 28.03.2011.:ii.i)dolje su iza opisa svakoga zadatka navedena imena studenata koji su 25.03.2011. sami preuzeli dužnost obrade tog zadatka, a u zagradi i imena studenata za koje su taj zadatak preuzeli njihovi kolege te imena potonjih. POZOR: dio zadatka 5.2. prebačen je, radi ravnoteže, u zadatak 6.1!!!ii.ii)svaki zadatak je skraćen na, po prilici, polovinu, s tim što uspješna obrada svakoga tako skraćenog zadatka i dalje vrijedi 10 bodova;ii.ii)student koji je preuzeo određeni zadatak dužan je svoju pripremu zadatka izvesti na sljedeći način:-svoje power points (2-3 na 1 ak obvezatne seminarske literature, tj. ukupno 50-75 po zadatku) dužan je spremiti u POSEBAN file sljedećeg naslova: prezima studenta.pjm.1.sem.broj zadatka.skraćeni datum. Primjer:

novak.pjm.1.sem.1.2.zad.01.04.20911.-USB stick sa svojim fileom predati nastavniku 15 minuta prije početka nastavnog susreta za koji je student bio dužan obraditi zadatak, zato da nastavnik file prebaci u računalo u dvorani.ii.iii)student je dužan tijekom seminarskog susreta u kojemu se obrađuje zadatak što ga je preuzeo sudjelovati, na zahtjev nastavnika, u power point i usmenoj obradi zadatka te je dužan sudjelovati u najmanje 10 od 12 sati 5.-7.nastavnih susreta.I.)POSEBNI DIO*5.SUSRET (1. travnja 2011.: 16-20h):*1.1. zadatak = priopćenja na teme a + b + ca 10 bodova>(a) Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

(NNMU 6/99, 8/99), Odjeljak II.,

članci 19.-51.SIPES: str. 255-267

<12.330 zm =

6,85 ak = 3,5 min =

2,3 b

>

(b)

Značenje pojma "sloboda izražavanja":

SIPES:

Leander v. Švedska 1987, str.198 ; Gaskin v. U.K. 1989, str.199 ; Guerra & drugi v. Italija 1998. str.201 ; Handyside v. U.K. 1976, str.97 ; Platform Aertzte fuer das Leben v. Austrija 1988, str.90 ; Ujedinjena komunistička partija Turske v. Turska 1998, str.79 ; Socijalistička partija i drugi v. Turska 1998, str.76. .

<21.970 zm =

12,2 ak

= 6 min

=

2,2 b

>

(ca) Sloboda tiska (prvi dio):

SIPES:

The Observer and Guardian Newspapers v. UK 1991, str.102 ; Lingens v. Austrija 1986, str.114 ; Oberschlick v. Austrija (1) 1991, str.118 ; Jersild v. Denmark 1994, str.190 ; Fressoz & Roire v. Francuska 1999, str.194-197 ; Bladet Tromso & Stensaas v. Norveška 1999, str.129 ; The Sunday Times v. U.K.,br.2 1991, str.106 ; Ekin v. France 2001, str.95 .

<52.360 zm =

29 ak = 14,5 min = 5,3 b

>

*1.2. zadatak = priopćenja na teme a + b + cb 10 bodova>(cb) Sloboda tiska (drugi dio):

SIPES:

Prager & Oberschlick v. Austrija, br.2 1997, str.215-223 ; Perma v. Italija 2001, str.224-238 ; Thorgeirson v. Island 1992, str.121 ; Thoma v. Luxemburg 2001, str.149 ; Goodwin v. U.K. 1996, str.107 ; Autronic AG v. Švicarska 1990, str.209 ; Informationsverein Lentia & drugi v. Austrija 1993, str.2009 ;

<91.900 zm =

51 ak = 25 min= 9,2 >*

2.1. zadatak = priopćenja na teme d + e + f + ga 10 bodova>(d) Utvrđivanje statusa “žrtve” miješanja u sloboda izražavanja

:

SIPES:

Open Door Counselling & drugi v. Irska 1992, str.200 ; VGT Verein Gegen Tierfabriken v. Switzerland 2001, str.185 ; Dalban v. Rumunjska 1999, 131.;

<15.900 =

8,8

ak = 4,5 min = 1,6 b

>

(e) Način i opseg legitimnog oraničavanja slobode izražavanja:

SIPES:

Worm v. Austria 1997, str.109 ; Sunday Times v. U.K., br.1 1979, str.99. ;

<18.500 zm =

10,3 ak = 5,1 min = 1,9 b

>

(f) Propisanost zakonom:

SIPES:

Sunday Times v. U.K., br.1 1979, str.99 ; Hercegfalvy v. Austrija 1992, str.200 ; Hashman & Harrup v. U.K. 1999, str.93 ; Gaweda v. Poljska 2002, str.212. ;

<20.910 zm =

11,6 ak = 5,8 min = 2,1 b

>

(ga) Neophodnost u demokratskom društvu (prvi dio):

SIPES:

Handyside v. U.K. 1976 ; Oberschlick v. Austria, br.2 1997, str.215-223 ; Jersild v. Danska 1994, str.190 ;

MVPEI:

Roseiro Bento v. Portugal 2006 ; Krasulya v. Rusija 2007 ;

<45.334 =25

,2 ak = 13min =4,5 b>*

2.2. zadatak = bio je prekratak pa je spojen sa zadatkom 2.1., priopćenje ga., čime je nastalo priopćenje 2.1.g.**3.1. zadatak = priopćenja na teme a + b + c + d 10 bodova>(a)Zaštita državne sigurnosti i teritorijalne cjelovitosti te sprečavanje nereda i zločina:SIPES: Presude 1.1.,

SVE

na str. 71-88,

a podrobno

: Weber v. Švicarska 1990, str.101; Arslan v. Turska 1999, srtr.77, Baskaya & Okcuoglu v. Turska 1999, str.78; Ceylan v. Turska 1999, str.78; Erdogdu & Ince v. Turska 1999, str.79; Gerger v. Turska 1999, str.79; Okcoglu v. Turska 1999, strr.80; Polat v. Turska 1999, str.80, Surek v. Turska 1999, br.1-4, str.80-83; Surek & Ozdemir v. Turska, 1999, str.83; Ujedinjena komunistička partija Turske v. Turska 1998, str.79; Socijalistička partije & drugi v. Turska 1998, str.76; Rekveny v. Madžarska 1999, str.76; Hadjianastassiou v. Grčka 1997, str.71; Zana v. Turska 1997, str.73.

<62.870 =

34,9 ak = 17,5 min = 6,3 boda

>

(b) Zaštita javnog reda i mira:

SIPES: Presude 1.1., sve na str. 89-96,

podrobno:

Engel and others v. Netherlands 1976;Steel & drugi v. U.K. 1998, str.93; Hashmon & Harrup v. U.K. 1999, str.93; Platform Aertzte fuer das Leben v. Austrija 1988, str.90.

<28.300 =

15,7 ak = 7,9 min = 2,8 b

>

*3.2. zadatak = priopćenja na teme: bb + c + d 10 bodova>(bb) Zaštita javnog reda i mira (drugi dio):MVPEI:

Leyla Shahin v. Turkey (2005)

<13.970 =

7,8 ak = 3,9 min = 1,4 b

>

(c) Zaštita morala:

SIPES: Presude 1.1., sve na str. 96-99, podrobno

Miller & drugi v.Švicarska 1989, tstr.98; Otto-Preminger-Institut v. Austrija 1994, str.175.

<7.740 =

4,3 ak = 2,1 min = 0,4 b

>.

(d) Zaštita autoriteta i nepristranosti sudova

:

SIPES: Presude 1.1., sve na str. 99-114, podrobno

Worm v. Austrija 1997, str.109; Schoepfer v. Švicarska 1998, str.113; Nikula v. Finska 2002, str.162; Barford v. Grenland 1989, str.116; Prager & Oberschlick v. Austrija 1995, str.124; Weber v. Švicarska 1990, str.101; Godwin v. U.K. 1996, str.107.

<52.460 zm =

29,1 ak = 14,5 min = 5,3 b

>

*6.SUSRET (8. travnja 2010.)*4.1. zadatak = priopćenje na temu: ea 10 bodova>(ea)Zaštita ugleda (prvi dio):SIPES: Presude III.1., sve na str. 114-130

, od Lingens v. Austria do zaključno Bergens idende ad others v. Norway, osim Oberschlick v Austria (2),

a

podrobno

Lingens v. Austria 1986, str.114; Barford v. Greenland; Oberschlick v. Austria (1) 1997, str.215-223; Perma v. Italija 2001, str.224-238.; Castels v. Spain; Thorgeir Thorgeirson v. Iceland; Scwabe v. Austria; Prager and Oberschlick v. Austria; Tolstoy Miloslavsky v. UK; De Haes und Gijesels v. Belgium; Oberschlick v. Ausria (2); Bladet Tromso and Stensas v. Norway; Dalban v. Romania; Thoma v. Luxemburg; Perna v. Italy; Nikula v. Finland; McVicar v. U.K.; MVPEI Presude ESLJP Ukrainian Media Group v. Ukrajina 2005 ; Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlag Gmbh v. Austrija 2006 ; Monnat v. Switzerland 2006 .

<94.393 =

52,4 = 26,2 min = 9,5 b

>

*

4.2. zadatak = priopćenje na temu: ea 10 bodova>(eb)Zaštita ugleda (drugi dio):SIPES: Presude III.1., sve na str. 131-171

, od Constantinesco v. Romania do zakljčno McVicar v. U.K., osim Perna v. Italy,

a

podrobno

Lingens v. Austria 1986, str.114; Barford v. Greenland; Oberschlick v. Austria (1) 1997, str.215-223; Perma v. Italija 2001, str.224-238.; Castels v. Spain; Thorgeir Thorgeirson v. Iceland; Scwabe v. Austria; Prager and Oberschlick v. Austria; Tolstoy Miloslavsky v. UK; De Haes und Gijesels v. Belgium; Oberschlick v. Ausria (2); Bladet Tromso and Stensas v. Norway; Dalban v. Romania; Thoma v. Luxemburg; Perna v. Italy; Nikula v. Finland; McVicar v. U.K.; MVPEI Presude ESLJP Ukrainian Media Group v. Ukrajina 2005 ; Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlag Gmbh v. Austrija 2006 ; Monnat v. Switzerland 2006 .

<93.147 =

51,75 = 26 min = 9,3 b

>

5.1.

zadatak = priopćenja na teme: f + g 10 bodova>(f)Zaštita prava drugih:SIPES: Presude III.2., sve na str. 171-190

,

tj. od Le Compte v. Belgium do De Diego Nafria. . MVPEI presude ESLJP Veraart v. Netherlands 2006 ; Roseiro Bento v. Portugal 2006 ;

<78.870 =

43,8 ak = 22 min = 7,9 b>(g)Govor mržnje:

SIPES: Presude III.3., sve na str. 190-194

, podrobno sve,

tj.od Jersild v. Denmark do Schimanek v. Austria.

<14.000 =

7,8 ak = 4 min = 1,4 b

>

*5.2.

zadatak = priopćenja na teme: h + i <18,00h

: 25 min

; 9,1 ->10 bodova>(h)Spriječavanje odavanja povjerljivih informacija: SIPES: Presude III.4., sve,

tj. Freessos et Roire v. France ; također: Leander v. Švedska 1987, str.198 ; Gaskin v. U.K. 1989, str.200 ; Guerra & drugi v. Italija, 1998, str.200 ; Hadjanastassiou v. Grčka 1997, str.71 ; The Observer and Guardian Newspapers Ltd. V. U.K. 1991, str.102 ;

<39.790 =

22,1 ak = 11 min = 4 b>(i)Pravo na širenje i primanje informacija i ideja: SIPES: Presude IV.1., sve,

tj. od De Becker v. Belgium do Cyprus v. Turkey . MVPEI presuda ESLJP Roche v. U.K. .

<51.050 zm =

28,40 ak = 14,1 min = 5,1 b

>.

*6.1.

zadatak = priopćenje na temu: j+ka 10 bodova>(j)Dodjeljivanje radijskih i televizijskih koncesija i sustav registracije tiska:

SIPES: Presude IV.2., sve,

tj. od Groppera Radio v. Switzerland do Gaweda v. Poland

<23.640 = 1

3 ak = 7 min = 2,4 b

>

(ka)Zaštita prava, nar. ugleda drugih (prvi dio):SIPES:

Oberschlik v. Austria (2), str. 1997; Perna v. Italy 2001, str.224-238

<70.980 =

39,4 ak = 20 min = 7,1 b

>.

*

6.2.

zadatak = priopćenje na temu: j+k ?10? bodova>(kb)Zaštita prava, nar. ugleda drugih (drugi dio):MVPEI presuda ESLJP Europapress Holding d.o.o. v. Hrvatska 2009.

SAM STUDENT treba naći i obraditi (power point) najmanje jedan dulji ili dva kraća novinska članka o predmetu.*

7.SUSRET (15. travnja 2010.)7.1. zadatak = priopćenje na temu: a 10 bodova>(a)Ustavni sud Republike Hrvatske: judikatura o čl. 38. Ustava RH: ustavne tužbe:

odluke U-III 4491, ; U-III 4256 ; U-III 4140 , U-III 4056 ; U-III 2824 ; U-III 2723 ; U-III 2256 ; U-III1810 ; U-III 1722 ; U-III 1558 ; U-III 1550 .

<118.988 = 66,1 = 33 min = 12 b>

***7.2. zadatak = priopćenje na temu: b 10 bodova>(b)Ustavni sud Republike Hrvatske: judikatura o čl. 38. Ustava RH: ocjena ustavnosti zakona i drugih propisa:

U-II 3432 ; U-I 241 ; 3789,

<76.670 =

43 ak = 22 min = 7,7 b

>

*8.1. zadatak: = priopćenja na teme: a-c(a) Kent R. Middleton and Bill F. Chamberlin, The Law of Public Communication, 2nd ed. (New York: Longman, 1991), “Theory of the Freedom of Expression”,str. 32-36.

(b) Isto, “Scope of the First Amendment: Adults”, str. 37-40.

(c) Isto, “Scope of the First Amendment: High School Students”, str. 41-46.

*8.2. zadatak: = priopćenja na teme: d-e(d) Isto, “Scope of the First Amendment: University Students, Government Employees, Prisoners, Corporations”, str. 46-49.

(e) Isto, “Scope of the First Amendment: Hiearchy of Protected Expression”, str. 50-54.

*

9.1.zadatak: = priopćenje na teme: f-h(f) Isto, “The Process of Regulation”, str. 55-59.

(g) Isto, “Tests”, str. 60-65.

(h) Isto, “Prior Restraints and Postpublication Punishment: Injunctions, Prepublication Agreements”, str. 66-72.

*

9.2.zadatak: = priopćenje na teme: i-j(i) Isto, “Prior Restraints and Postpublication Punishment: Licensing, Discriminary Taxation, Punishment after Publication”, str. 72-77.

(j) Isto, “Noncontent Regulatios: Time, Place and Manner”, str. 77-82..

Pričuva:(x) Zaštita prava i ugleda drugih:

SIPES:

Jersild v. Danska 2001, str.190; Surek & Ozdemir v. Turska, br.4 1999, str.83; Lehideux & Isorni v. Francuska 1998, str.192.

(y) Privatne i javne osobe:

SIPES:

Nikula v. Finska , str.162; Castells v. Španjolska 1992, str.120.

(z)

Vrijednosni i činjenični sudovi:

SIPES:

Lingens v. Austrija 1986, str.114; Oberschlick v. Austria 1997, str.215-223; Perma v. Italija 2001, str.224-238. MP Ukrainian Media Group v. Ukrajina 2005; Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlag Gmbh v. Austrija 2006.

III.)RASPORED STUDENATA PO ZADACIMA (25.03.2011.)1.1.Avgustinović; Baticeli; Orlić; Santaj (prijavila Jelić); Antolić (prijavila Baticeli)1.2.Burćul; Conjar; Sunđi; Matijašec (prijavila Jelić); Dunaj, Igor (prijavila Baticeli)2.1.Đula; Firšt; Jelčić, Hrvoje; Šimundža; Dobrica (prijavila Orsag)2.2.Friš; Galić; Mirković, Bojan; Ciglar (prijavila Saćer) -> premješteni na zadatke 4.1-5.13.1.Galkowski; Benčić; Saćer; Bogdanić,

Hrvoje

(prijavila Čveljo)3.2.Bistričić; Blažević,

Maja

; Tešija; Mišković (prijavila Čveljo)4.1.Borovčak; Čižmešija; Višić; Kaniški (prijavila Lohinski)+ Friš4.2.Čuljak,

Mario

; Čveljo; Orsag; Tutovac (prijavila Vujačić)+ Galić5.1.Ivanović,

Matea;

Jakopčević; Šimec; Gubo (prijavila Matković) + Mirković, Bojan5.2.Miletić; Vujačić; Jasić (prijavio IP) + Ciglar6.1.Jelić,

Anđela

; Kraljičković; Remenar; Kirš (prijavila Lučev)6.2.Gusić; Hendić; Tašev; Oblak (prijavila Blažević Maja)7.1.Ključec,

Nada

; Lohinski, Tihana; Trnka; Lajoš (prijavila Avguštinović)7.2.Matković, Antonija; Opačak; Vidović; Hrženjak (prijavila Ključec)-8.1.Garibović,

Alma

; Markov,

Sara

; Vuković,

Ana

.8.2.Butković,

Ida

;Kozulić,

Adrijana

; Tomaš,

Luka

; Zovko,

Iva

.9.1.Hećimović,

Ana

; Lukačević,

Darko

; Vuković,

Ana

.9.2. Čuljak,

Ivanka

; Gavran,

Martina

;


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.