.RU

Руське Православне Коло велесова книга упорядкування, переклад, коментарі Світовит Пашник - старонка 54
Храмина Велеса. Модель храму з ріжками, Трипільська культура.
Колт 12 ст. із зображенням Матир-Сви. (Житомирська обл.).Руські щити мають образ крила Птиці
Давньоруський шолом.Надбрівні дуги і перенісся мають образ Матир-Сви.До д.18а:

"Да маєте Птицю тую на чолі вашому"

.
Пальчасті фібули: 1 - Сучава-Шипот, 2 - Царичин Град, 3 - Морешти, 4 – Мартинівка, 5 – Серата-Монтеору, 6 – Кладово. [Седов] (Для розуміння мітологічно сюжету про П'ятиріччя і Семиріччя, див. Словник ВК).
Навершя у вигляді Триглава.ВикористанА ЛІТЕРАТУРА 1. Археология Украинской ССР в 3-х томах. – К.: Наук. думка, 1986.

 2. Біблія або книги святого письма старого і нового заповіту, 1988.

 3. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. I тис. до н.д. – I тис. н.д./ Упоряд. Б.І.Яценка. – К.: Індоєвропа, 7502 (1994). – 320 с.

 4. Велесова книга: ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б. Яценка; рос. мовою – В. Яценка. – К.: Велес, 2004. – 256 с.

 5. Велесова книга: Волховник / Упоряд. Г.Лозко. – К.: Такі справи, 7510 (2002). – 368 с.

 6. Велесова книга / пер. и комент. Валентина и Юлии Гнатюк. – Москва: Амрита-Русь, 2006. – 272 с.

 7. Велесова книга / пер. Дан Берест. – 2010. – http://pravoslavu.narod.ru/veles.htm.

 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.

 9. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія / укладена Головацьким Я.Ф. – К.: Довіра, 1991. – 94 с.

 10. Википедия. Свободная энциклопедия. – http://ru.wikipedia.org.

 11. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – http://uk.wikipedia.org.

 12. Войтович В.М. Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців. – Рівно: Оріяна, 1997. – 332 с.

 13. Грейс Р. Мифы Древней Греции / Грейс Р.; пер. с англ. К. Лукьяненко. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 1008 с.

 14. Гуменна Д. Минуле пливе в прийдешнє: Розповідь про Трипілля. – Нью-Йорк: Укр. Вільн. Акад. Наук у США, 1978. – 384 с.

 15. Етимологічний словник української мови: в 7-ми томах. – К.: Наук. думка, 1982.

 16. Знойко О.П. Мiфи Київськоi землi та події стародавнi. – Київ, 1989. – 304 с.

 17. Клочек Г. Світ "Велесової книги". – Кіровоград: Степова Еллада, 2001. – 160 с.

 18. Костомаров Н. Славянская мифология // Хроника 2000. Вип. 1. – К.: Довіра, 1992. – С.34-49.

 19. Костомаров Н. Славянская мифология // Хроника 2000. Вип. 2. – К.: Довіра, 1992. – С.35-49.

 20. Літопис руський / Пер. з давньоруської Л.Є.Махновця. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.

 21. Лозко Г.С. Іменослов: імена слов'янські, історичні та міфологічні. – К.: Сварог, 1998. – 176 с.

 22. На ріках вавілонських: З найдавнішої літ. Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд. М.Н. Москаленко; Авт. передм. І.М. Дьяконов. – К.: Дніпро, 1991. – 398 с.

 23. Пашник С.Д. Духовне значення Хортиці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Основи теорії військової справи та бойових мистецтв", м. Запоріжжя, 20 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – 112-128.

 24. Пашник С.Д. Іменослов – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7517 (2009) – 60 с.

 25. Пашник С.Д. Перевтілення душі воїна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Основи теорії військової справи та бойових мистецтв", Запоріжжя, 26-27 травня 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – С. 47-53.

 26. Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Укр.. письменник, 1993. – 63 с.

 27. Ребіндер Б. Велесова книга: Життя та релігія слов’ян. – К.: Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.

 28. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М.: София, Гелиос, 2001. – 744 с.

 29. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. – М.: Наука, 1979. – http://www.historylib.org/historybooks/V--V--Sedov_Proiskhozhdenie-i-rannyaya-istoriya-slavyan.

 30. Словарь древняго славянскаго языка составленый по Остромировому Евангелію / сост. А.В.Старчевскій. – С.-Петербургъ: типография А.С.Суворина, 1899. – 946 с.

 31. Словник античної міфології / Укладачі І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів, Вступна стаття А.О.Білецького. – Київ, 1985. – 236 с.

 32. Словник рідновіра / Уклав С.Д. Пашник. – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7517 (2009).

 33. Старославянский словарь (по рукописям Х–ХІ веков) / Э.Благова, Р.М.Цейтлин, С.Геродес и др. Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. – Москва: Рус. яз., 1994. – 842 с.

 34. Шаян В. Віра Предків Наших. – Гамільтон, 1987.


Пашник Світовит ДмитровичНародився 3 жовтня 1967 року в м. Запоріжжя.

1992 р. – один із засновників першої рідновірської громади в Запоріжжі "Оріяна" РУНВіри.

4 липня 1993 – отримав посвяту з ім'ям Світовит від священика РУНВіри Богдана Островського.

1994 р. – виконуючий обов'язки священика в громаді "Оріяна", заступник голови.

1995 р. – священик громади Оріяна".

1998 р. – голова громади "Дажбоже Запорожжя" РУНВіри.

2000 р. – увійшов до новоствореного Собору Рідної Української Віри. Голова Східно-українского Духовного центру Собору РУВ.

2003 р. – увійшов до новоствореного Родового Вогнища Рідної Православної Віри. Голова Запорозького Крайового Вогнища.

2007 р. – Верховний Волхв (голова) новоствореного Руського Православного Кола.

Інші книжки волхва СвітовитаПашник С.Д. Руський Православний Календар. – Запоріжжя.: Руське Православне Коло, 7520 (2012). – 116 с.Руський Православний Календар складений на основі світогляду руського народу. Пояснення свят і принципи їх вирахування – основна мета дослідження, для цього використовується мітологічні надбання різних народів. В календарі збережена прадавня числова система і немає зсувів на астрономічні точки.

Пашник С.Д. Іменослов – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7520 (2012). – 68 с.Кожне ім'я, яке дається людині, має велику духовну силу. Раз отримавши його, ми проносимо ім'я через усе життя. Тому підбір імені – надзвичайно відповідальна справа. Його значення дає певний код характерові людини. Ця книга - порадник для підбору імені. Тут знайдете пояснення імен (навіть тих, що вважалися іноземними); згадані визначні люди давнини, які мали ці імена.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.