.RU

Кількість підприємств, що надають побутові послуги у 2009-2010 рр. в Україні (одиниць)

^ Кількість підприємств, що надають побутові послуги у 2009-2010 рр. в Україні (одиниць)
Види послуг підприємств побутового обслуговування
Роки
Відхилення (2009/2010)
2009
2010
2011
абсолютне
відносне, %
Ремонтні послуги
1044
1044
988
-153
-17,2
Індивідуальні послуги
2997
3146
2983
-211
-7,6
З табл. 2.1, як негативну тенденцію, варто відмітити, що у 2011 р. порівняно з 2001.р., відбулося зменшення кількості підприємств, що надають ремонтні послуги – на 56 од. та індивідуальні послуги – на 163 од.
Аналізуючи статистичні показники діяльності підприємств, які надають ремонтні послуги, у 2011 р. найвищі показники обсягу реалізації населенню ремонтних послуг в Херсонській області. Найнижчі показники обсягу реалізації населенню ремонтних послуг в – Чернівецькій області.

Рис. 2.3. Обсяг реалізації населенню ремонтних послуг в регіонах України у 2011 р.

  1. Аналіз чинників впливу на рівень задоволення попиту населення на послуги підприємств побутового обслуговування

Задоволення попиту на послуги підприємств побутового обслуговування має специфічні риси, вплив яких необхідно враховувати, оскільки “в різних регіонах різний попит на послуги, зовсім інший їх асортимент і принципово інші методи та форми обслуговування. Все це вимагає детального обліку як природно-географічних, так і соціально-економічних умов, які характерні для певного економічного району...”.
Пріоритетність аналізу показників, що характеризують стан попиту на вітчизняному ринку в сучасних умовах, обумовлена сукупністю чинників впливу. Дослідження ряду економістів, що займаються проблемами регіональних особливостей, дають можливість звести окремі чинники до деяких основних груп. Сукупність чинників різнонаправлена та багатоскладна. Це зумовлює необхідність проведення їх класифікації.
Така класифікація дозволить:

Для прогнозування попиту за допомогою методу регресійного аналізу Дмитрієв В. І. зосереджує свою увагу на основних принципах відбору чинників, та сприяє вищій точності прогнозів:
а) перелік чинників повинен бути обмежений, а самі чинники — теоретично обґрунтовані;
б).усі чинники, що включаються в модель, повинні мати кількісне вимірювання;
в) чинники не повинні знаходитися між собою у функціональному зв’язку;
г) при використанні регресійної моделі для екстраполяції попиту характер
Враховуючи залежність попиту населення від росту доходів, В. Є. Комаров та В. Д. Улановська стверджують, що походження великої кількості потреб у послугах підприємств побутового обслуговування обумовлено предметами, якими оточена людина та чисельністю і структурою населення.
Об’єм і структура послуг підприємств побутового обслуговування, які необхідні для задоволення попиту, знаходяться в прямій залежності від розмірів наявних побутових машин і пристроїв довготривалого користування, гардеробу одягу, білизни, взуття і т.д. Вони вказують на те, що зростання попиту залежить від: “збільшення виробництва промислових предметів споживання, від росту доходів населення і його загального рівня життя”. В той же час із зростанням забезпеченості сімей предметами тривалого користування, як правило, збільшуються і потреби в їх ремонті.
Крім того попит на послуги підприємств побутового обслуговування формуються на основі багатьох чинників: ріст доходів населення, збільшення кількості предметів довготривалого користування, які купує населення, а також зміна чисельності та структури населення.

  1. Оцінка рівня задоволення попиту населення на послуги підприємств побутового обслуговування

Аналіз надання послуг підприємствами побутового обслуговування допомагає оцінити розміщення відповідних підприємств, наочно обґрунтувати та визначити шляхи, які дозволять максимально задовольнити попит населення на послуги при забезпеченні високого рівня благоустрою населення. Такий аналіз доцільно здійснювати на основі методики економічного аналізу, що представлена як послідовна сукупність структурних елементів проведення такого аналізу та яка дозволяє дослідити діяльність підприємств побутового обслуговування в сучасних умовах.
Надання послуг підприємств побутового обслуговування населенню здійснюється на базі організованої системи обслуговування, тобто підприємствами-юридичними особами та їх відокремленими структурними підрозділами, основним видом діяльності яких є надання послуг побутового обслуговування.
З рис. 2.4 спостерігаємо зменшення кількості підприємств, що надають населенню послуги радіотелевізійної, аудіо та відеоапаратури, послуги ремонту взуття, послуги ремонту інших електропобутових товарів і послуги ремонту та перероблення одягу.
З даних прослідковуємо у 2011 р., порівняно з 2009 р., зменшення кількості підприємств, у невеликих містах, що надають послуги ремонту взуття, підприємств, що надають послуги ремонту радіотелевізійної, аудіо та, підприємств, що надають послуги ремонту інших електропобутових товарів і підприємств, що надають послуги ремонту та перероблення одягу.
Рис. 2.4. Кількість підприємств, що надають населенню ремонтні послуги за 2011 р., в порівнянні з 2009 р.

Рис. 2.5. Кількість підприємств, що надають населенню індивідуальні послуги за 2011 р., в порівнянні з 2009 р.
З рис. 2.5 видно, що знизилася кількість підприємств, що надають послуги прання, оброблення білизни й інших текстильних виробів, послуги перукарень і салонів краси, ритуальні послуги, послуги чищення та фарбування текстильних і хутряних виробів, послуги догляду за тілом та інші індивідуальні послуги.
Значення споживання послуг підприємств побутового обслуговування в Україні (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
4 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.